Wyrok SP w Kielcach IV P 96/19 w sprawie o ustalenie stosunku służby i przywrócenie do służby

Publikujemy wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydany w sprawie "wygaszonego" funkcjonariusza.

Sąd stwierdza, że na postawie art. 165 ust. 7 ustawy z 16 listopada 2016r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej ma obowiązek przedstawić pracownikom oraz funkcjonariuszom propozycje określająca nowe warunki pracy albo służby.

Wyrok wraz z uzasadnieniem
 

Attachments

Komentarze

Do góry