Wyrok SN w sprawie celników

Przeniesienie w 2017 r. funkcjonariuszy na etaty, gdy powstawała Krajowa Administracja Skarbowa, zakończyło ich służbę w mundurze, co powinno zostać odnotowane w świadectwie.
 
Do góry