Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie sygn. akt IV P 238/19 z 7 marca 2022r. zaliczony do służby okres pauzowania

Witamy,


Mamy kolejny pozytywny wyrok, wydany dla funkcjonariusza, który w maju 2017 r. został ucywilniony, powrócił do służby po kilku latach na podstawie art. 150 ustawy o KAS, a teraz SR w Rzeszowie przywraca powoda do służby jako funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej owej na warunkach służby i uposażenia obowiązujących według stanu na dzień 31 maja 2017 r., czyli zalicza okres ucywilnienia, tzw. pauzowania.

Gratulujemy Koledze i dziękujemy Kancelarii Mecenasa dr hab. Stefana Płażka.

W ocenie Sądu, (...) brak zagwarantowania funkcjonariuszom w ww. ustawie prawa do odwołania od podejmowanych decyzji przez Dyrektora izby Administracji Skarbowej nie gwarantuje zgodności tych norm ze standardem wynikającym z art. 60 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
Wykonanie przepisu art. 167 ust. 7 p,w. KAS zakładało, że wobec każdego funkcjonariusza byłego Urzędu Celnego, zostanie przeprowadzony test uwzględniający spełnienie kryteriów tam wskazanych. Z materiału dowodowego wynika, że wobec powoda w ogóle nie dokonano takiej oceny.
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że wobec powoda nie analizowano w ogóle posiadanych przez niego kwalifikacji i przebiegu dotychczasowej służby, nie wspominając już o tym, że posiadanych przez niego kwalifikacji i przebiegu dotychczasowej służby nie odnoszono i nie porównywano w stosunku do innych funkcjonariuszy.
W ocenie Sądu powód został od razu przeznaczony do „ucywilnienia", bez przeprowadzania jego oceny według kryteriów wynikających z art. 167 ust. 7 ww. ustawy. Nie dokonano bowiem oceny i porównania kwalifikacji i przebiegu doświadczenia powoda z innymi funkcjonariuszami.

Takie działanie jest absolutnie niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym i musi skutkować uznaniem przeprowadzonej wobec powoda procedury za sprzeczną z prawem i w związku z tym uzasadniającą przywrócenie sytuacji sprzed naruszenia prawa, ti. przywrócenie powoda do służby na dotychczasowych warunkach służby i uposażenia. W takim przypadku Sąd był nie tylko uprawniony, lecz zobowiązany do stwierdzenia bezprawności takich działań i przywrócenia stanu sprzed naruszenia prawa.

Mamy wrażenie, że niezgodne z prawem działanie w trakcie reformy KAS, w odniesieniu do ucywilnianych funkcjonariuszy są bardzo czytelne, już nie tylko dla naszego środowiska służb mundurowych.

Pozdrawiamy
Zespół ds. Ucywilnienia
 

Attachments

  • Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie IV P 238_19 z 7 marca 2022r..pdf
    3,2 MB · Wyświetleń: 342
  • Sentencja wyroku SR w Rzeszowie IV P 238_19 z 7 marca 2022r..pdf
    2,3 MB · Wyświetleń: 270
Do góry