Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z dnia 18 września 2017r. X P-966/17 - WYROK PRAWOMOCNY

Dotyczy funkcjonariusza bez propozycji.
Sąd w sentencji postanowił przekazać sprawę do rozpoznania Szefowi KAS celem rozpoznania i wydania decyzji.
Wg informacji uzyskanych na rozprawach w WSA w Łodzi, wyrok jest prawomocny, gdyż Szef KAS go nie zaskarżył.
Można zatem powoływać się w WSA na ten wyrok jako prawomocny, bo reprezentanci IAS podnoszą w WSA, że właściwy jest Sąd Pracy.
Argumentacja r.pr. IAS przed WSA odsyłająca do Sądu Pracy, jest linią obrony DIAS, bo WSA jedynie WSA może skutecznie przywrócić do służby i część Sędziów WSA na rozprawach niejawnych dała się zwieść tej swoistej manipulacji, gdyż równolegle r.pr. DIAS podnoszą przed Sądami Pracy, że Sąd ten nie jest właściwy, bo w ogóle nie ma drogi do sądu.
Ta manipulacja jest stosowana zarówno przy braku propozycji, jak i przy ucywilnieniu. Wykorzystujcie rzeczony wyrok z Łodzi, jako prawomocny, aby odpierać tę linię obrony DIAS w WSA.
Pokaż załącznik: Wyrok Sądu Pracy w Łodzi.pdf
 
Do góry