Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach - odprawy dla zwolnionych pracowników

W dniu 25.04.2018r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach sygn V Pa 20/18 potwierdzający zapadające już podobne wyroki sądów I instancji także w innych regionach kraju dot. odprawy dla pracownika cywilnego.
Wyrok jest prawomocny.
SO utrzymał w mocy pozytywny dla strony wyrok Sądu I instancji.
Należy się 6-o miesięczna odprawa, a nie tak jak MF narzucił swoją interpretację, tylko 3 miesięczna.
 

Komentarze

Do góry