Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - chorobowe dla funkcjonariuszy

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok w dniu 25.01.2018r.o sygn VI Ua 73/17 dot. kontynuacji chorobowego dla funkcjonariusza celnego zwolnionego ze służby - "wygaszonego". Jak wiadomo ZUS odmawiał wypłaty świadczenia. Sąd nie podzielił tej interpretacji ZUS.
 

Komentarze

Do góry