Wygrana w Sądzie Rejonowym w Gdyni IV P 220/21 z 15.02.2022 r. - sprostowanie świadectwa służby

Koleżanki i Koledzy,Publikujemy uzasadnienie do wyroku SR w Gdyni z 15.02.2022 r. sygn. akt IV P 220/21 w sprawie sprostowania świadectwa służby.
Sąd nakazał zastąpienie zawartego w pkt 3 świadectwa zwrotu „w dniu przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy” (…) słowami : „W dniu zwolnienia ze służby oraz zastąpienie zawartego w pkt 4 świadectwa zwrotu „Stosunek służbowy ustał w wyniku przekształcenia stosunku służbowego stosunek pracy”
słowami: „Stosunek służbowy ustał w wyniku zwolnienia ze służby” .
Ponadto sąd - jako w pełni zasadne - ocenił także roszczenie o wydanie sprostowanego świadectwa służby na wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych. Zgodnie z cytowanym już art. 188 ust. 1 ustawy o KAS funkcjonariusz winien otrzymać świadectwo służby niezwłocznie.

Po wyrokach sądów okręgowych w: Legnicy, Wrocławiu i Rzeszowie, to kolejny ośrodek którzy przyznał rację powodom.

Gratulujemy !!!


Pozdrawiamy
Zespół ds. Ucywilnienia
ZZ CELNICY PL
 

Attachments

  • Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni 15.02.2022r. IV P 220_21 - sprostowanie świadectwa służby.pdf
    4 MB · Wyświetleń: 205
Do góry