Walka MF z szarą strefą w branży spirytusowej?

Po dwóch latach licznych monitów wysyłanych do Szefa Służby Celnej, Resort Finansów zapowiedział walkę z szarą strefą w branży spirytusowej.
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=239294&typ=news
http://podatki.gazetaprawna.pl/arty...ra_strefa_panstwo_traci_1_mld_zl_rocznie.html
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomos...zet_polski_traci_miliard_zlotych_rocznie.html

Szara strefa obejmuje 10 procent rynku mocnych alkoholi, co oznacza, że budżet państwa może tracić 1 mld zł rocznie - powiedział w środę wiceminister finansów i Szef Służby Celnej Jacek Kapica.

Przypomnijmy. Jak poinformował 22 grudnia 2009 roku Z-ca Prokuratora Generalnego odpowiadając na interpelację poselską
"...Zgromadzony do tej pory materiał dowodowy rozszerzył pierwotnie określony zakres śledztwa, bowiem wynika z niego uzasadnione podejrzenie, iż nieprawidłowo przeprowadzane odprawy celne były dokonywane przez funkcjonariuszy pod wpływem wytycznych, które jednocześnie naruszały przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. (...)
Analiza wskazanego powyżej materiału dowodowego uzasadniła prowadzenie śledztwa sygn. Ap V Ds. 30/09 także w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstw spenalizowanych w art.231 par.1 kodeksu karnego w zakresie:
- kształtowania przepisów dotyczących dopuszczonych do użytku skażalników alkoholu etylowego
- formułowania w wewnętrznych pismach (okólnikach, wytycznych i poleceniach służbowych) interpretacji dotyczących taryfikacji importowanego towaru na bazie alkoholu etylowego skażonego do kodu 3820, stawek akcyzy na ten towar oraz zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego zawartego w przedmiotowym produkcie
- ukształtowania polityki dokonywania odpraw celnych wskazanego towaru, a następnie kontroli postimportowej jego wykorzystania..."

To śledztwo wciąż jest w toku.
W świetle tak przekazanych informacji na temat śledztwa, uzasadnione są obawy o skuteczność zapowiadanej walki z szarą strefą, wszak o nieprawidłowościach w kształtowaniu prawa, sprzyjającego właśnie szarej strefie i innych działaniach wysokich urzędników MF w tym zakresie, poinformowali Prokuraturę sami celnicy, ale także ZZ Celnicy PL i CBA.
 

Komentarze

Do góry