W jakim stosownym czasie wyborczym Minister Finansów podpisze likwidację trzech izb ?

ministerstwo-finansow.jpgW dniu 19 maja 2010 roku już po posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych <a class="linkification-ext" href="http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/631486A3CE84D8EAC125773B00303ED8?OpenDocument" title="Linkification: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/631486A3CE84D8EAC125773B00303ED8?OpenDocument">http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/631486A3CE84D8EAC125773B00303ED8?OpenDocument</a>
na stronach BIP MF zostały zamieszczone pakiety rozporządzeń w sprawie likwidacji izb celnych. W Ocenie Skutków Regulacji brak informacji o proteście partnerów społecznych, organów wladzy samorządowej i rządowej w województwie, Parlamentarzystów, podmiotów gospodarczych. To może wprowadzić w błąd Ministra Finansów. Jeden dzień przed posiedzeniem Komisji Finansów Publicznych Pan Jacek Kapica rozesłał projekty do uzgodnień miedzyresortowych. Gdyby nie spłynęły żadne uwagi, nalezy domniemywać, że Minister Finansów otrzymałby niechybnie do podpisu w stosownym czasie wyborczym owe rozporządzenia.
Na szczęście z tego co zamieszczono w BIP pojawiła się jedna uwaga Rządowego Ccentrum Legislacyjnego, która zwróciła uwagę Panu Jackowi Kapicy, że powinien uzupełnić projekty o przebieg konsultacji społecznych.
Jednak czy to wystarczy?
 
Back
Do góry