Uwagi NSZZ Solidarność do rozp. w sprawie dodatków

NSZZ Solidarność przekazał uwagi do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
http://zz.celnicy.pl/tekst-496.html
 

Komentarze

Do góry