Uwagi do rozporządzeń w sprawie uposażenia zasadniczego f.c. oraz rozp. w sprawie dodatków

(...)Związek proponuje ustalenie najniższej wielokrotności kwoty bazowej na najniższym stanowisku służbowym w Służbie Celnej na poziomie 1,919. Zbliżona wysokość uposażenia na najniższym stanowisku była proponowana celnikom przez Rząd RP w roku 2007.
Jest to uzasadnione, gdyż są to funkcjonariusze pełniący służbę w newralgicznych z punktu widzenia budżetu i bezpieczeństwa obywateli miejscach na zewnętrznej granicy UE, nadzorujący hazard, akcyzę i pełniący służbę w OC. W większości przypadków są to funkcjonariusze mający bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i podatnikami. Model ów, wzoruje się na innych Krajach Członkowskich, gdzie najniższe uposażenie jest na odpowiednio ustalonym poziomie.

Wnioski o podwyższenie uposażeń na najniższych stanowiskach specjalisty i mł. specjalisty kierują do Szefa Służby Celnej wszystkie Związki Zawodowe. Wnosimy o podjęcie uzgodnień tym zakresie.

W dalszym ciągu ministerstwo nie chce podjąć tematu patologicznych zaniedbań awansowych na stanowiskach, które miały miejsce w przeszłości. W Służbie jest wielu kontrolerów celnych, wzorowo wypełniających służbę i dobrze ocenianych z kilkunastoletnim stażem, nawet ponad dwudziestoletnim stażem. Oczekujemy uzgodnień w tym zakresie. Związek przedstawiał w przeszłości propozycje dot. regulacji tego zagadnienia.
Związek oczekuje rozpoczęcia uzgodnień. W toku uzgodnień zostaną zaproponowane czasookresy, w których będą odpowiednio rosły mnożniki w stosunku do zaproponowanych przez ministerstwo na stanowiskach eksperckich oraz kierowniczych. Oczywistym jest, że osiągniecie mnożnika 1,919 na najniższym stanowisku nie nastąpi w roku 2010, czy nawet 2011. Ważne, aby propozycja rządu z roku 2007, była stopniowo wdrażana w Służbie Celnej, gdyż jest to niewątpliwe krok we właściwym kierunku, wzorem administracji celnych, na których wzoruje się Minister Finansów wdrażając akty prawne.
(...)

http://zz.celnicy.pl/tekst-504.html
 

Komentarze

Do góry