Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

W związku z procesem konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw negatywnie oceniamy proponowane zmiany. W ocenie pracowników działów egzekucji proponowane zmiany nie mają na celu zwiększenia efektywności egzekucji, uproszczenia procedur ani poprawy sytuacji zobowiązanych jak i bezpieczeństwa poboru gotówki, a jedynie zmierzają do pozbawienia pracowników należnego im wynagrodzenia prowizyjnego.
Czytaj więcej w zał piśmie
 

Attachments

  • celnicy35-19-egzekucja ustawa.docx
    55,8 KB · Wyświetleń: 290
Do góry