Uporządkowanie spraw emerytur

Pani Magdalena Rzeczkowska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów


Szanowna Pani Minister.

W nawiązaniu do pisma wiceministra Pana Piotra Dziedzica z dnia 07 grudnia 2020r. uprzejmie informujemy, że 9 lutego br. w wykazie prac Rady Ministrów został uwzględniony projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, który przewiduje zmiany poprzez dodanie art.15aa.

Z zawartych informacji w BIP wynika, że projekt zostanie przyjęty przez Rząd do końca I kwartału br.

Ministerstwo zadeklarowało w w/w piśmie, iż ZZ Celnicy PL zostanie włączony do prac nad tym projektem, jak tylko zostanie wpisany do wykazu prac Rady Ministrów.

Wnioskujemy o spotkanie celem wypracowania kompleksowego uporządkowania kwestii emerytur mundurowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i uspokojenia nastrojów w środowisku.

Mamy tutaj na myśli także projekt ustawy o KAS i możliwe do wprowadzenia zmiany w emeryturach, które uporządkują wreszcie wszystkie tematy z tym związane.

Nieuregulowane są także kwestie, które pojawiają się w ostatnich wyrokach Sądu Apelacyjnego w Warszawie jak np. waloryzacja emerytur od dnia zwolnienia do dnia przyznania prawa do emerytury, zaliczenie urlopu wychowawczego, innych absencji do wybranych 10 lat. Poza wyrokami Sądu także inne kwestie poruszane w licznych Petycjach złożonych w Komisji ds. Petycji i inne, o których informujemy stale.

Jesteśmy przekonani, że w duchu konstruktywnego dialogu możemy osiągnąć konsensus, który uspokoi narastające niepokojące nastroje w środowisku zawodowym.


Zał. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 07.12.2020r.

Z poważaniem

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Sławomir Siwy
 

Attachments

  • celnicy13-21-uporządkowanie spraw emerytur.docx
    55,4 KB · Wyświetleń: 442
  • pismo P. Ministra Piotra Dziedzica.pdf
    98,4 KB · Wyświetleń: 487
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw​
Nazwa
Data
Stara wartość
Nowa wartość


istota rozwiązań ujętych w projekcie09.02.2021 09:00-W związku z ustaleniami wypracowanymi ze związkami zawodowymi, proponuje się dodanie w ustawie zaopatrzeniowej art. 15aa, który obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. Jednocześnie uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. stażu cywilnego poprzedzającego służbę lub przypadającego po zwolnieniu ze służby (okresów składkowych lub okresów opłacania składek) uwarunkowane będzie posiadaniem, co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej (tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej).
Okresy przypadające przed, jak i po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. Za każdy rok okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3%.
Wprowadzenie możliwości uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. będzie się wiązało z brakiem możliwości pobierania dwóch (lub trzech, jeśli łącznie z OFE) emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, czyli tak samo jak w przypadku osób, którym emerytury są ustalane na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej.
W związku z powyższym niezbędne jest jednoczesne wprowadzenie odpowiednich zmian także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.Jak widzicie w wykazie prac RM w projekcie do art. 15aa nie ma SW, SCS musimy trzymać rękę na pulsie.

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/rejestr87349490,dok.html?czas=1612857600
 
Ostatnia edycja:
...
uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. stażu cywilnego poprzedzającego służbę lub przypadającego po zwolnieniu ze służby (okresów składkowych lub okresów opłacania składek) uwarunkowane będzie posiadaniem, co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych
...
Jak widzicie w wykazie prac RM w projekcie do art. 15aa nie ma SW, SCS musimy trzymać rękę na pulsie.

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/rejestr87349490,dok.html?czas=1612857600
Na razie, Szanowny Przyjacielu, to trzymamy rękę ... w nocniku!

Przy takich zapisach (gdyby miały nas objąć), zmiana miałaby obowiązywać za niepełne
cztery do siedmiu lat i w zasadzie tylko dla nadal pełniących służbę, a zatrudnionych
przed 1 października 2003 r.
i pod warunkiem niepodlegania jej zwiększeniu (15%).
Oznacza to, iż np. najbiedniejsi i najbardziej poszkodowani ("ucywilnieni"), po raz kolejny
zostaliby potraktowani "z buta" - świadomie poniżeni ...
 
Na razie, Szanowny Przyjacielu, to trzymamy rękę ... w nocniku!

Przy takich zapisach (gdyby miały nas objąć), zmiana miałaby obowiązywać za niepełne
cztery do siedmiu lat i w zasadzie tylko dla nadal pełniących służbę, a zatrudnionych
przed 1 października 2003 r.
i pod warunkiem niepodlegania jej zwiększeniu (15%).
Oznacza to, iż np. najbiedniejsi i najbardziej poszkodowani ("ucywilnieni"), po raz kolejny
zostaliby potraktowani "z buta" - świadomie poniżeni ...
Dlatego tak ważne jest zaangażowanie całego środowiska funkcjonariuszy, w tym "w szczególności" związkowców wywodzących się z Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej i Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej. Czego niestety nie widać, a czas ucieka, ucieka😡
Jak mawiał trener Górski dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Wiemy, że wszystkie, no prawie wszystkie związki😡 służb mundurowych są przeciwne nowelizacji w tym kształcie. Z nieznanych mi przyczyn nasze dwie centrale celnicze, wyżej wymienione, w tym Zrzeszenie, które jest członkiem FZZSM nie mają własnego zdania, chyba, że o czymś nie wiem.
 
O właśnie oto jest pytanie, jakie zdanie w kwestii art.15a prezentuje ZZZSC, które należy do FZZSM, gdzie wszystkie związki mówią jednym głosem. Przecież wystarczy, że Zrzeszenie zakwestionuje i uzna za niezrealizowany §3 Porozumienia z 21.11.2018 r. z Szefem KAS. Tak mało i jednocześnie tak wiele możecie zrobić dla Nas Wszystkich.
 
Dlatego tak ważne jest zaangażowanie całego środowiska funkcjonariuszy, w tym "w szczególności" związkowców wywodzących się z Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej i Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej. Czego niestety nie widać, a czas ucieka, ucieka😡
Jak mawiał trener Górski dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Wiemy, że wszystkie, no prawie wszystkie związki😡 służb mundurowych są przeciwne nowelizacji w tym kształcie. Z nieznanych mi przyczyn nasze dwie centrale celnicze, wyżej wymienione, w tym Zrzeszenie, które jest członkiem FZZSM nie mają własnego zdania, chyba, że o czymś nie wiem.
Ciekawe jakie to przyczyny? Cóż, Sławomir Siwy nie otrzymał propozycji służby/pracy. Inni przewodniczący celnych zz i owszem otrzymali i maja się dobrze.
 
@cat myślę, że zapisy ustawy w takim kształcie są nie do przyjęcia dla wszystkich zainteresowanych służb. Istotną rolę odegra stanowisko NSZZP. Co do objęcia zapisami tej ustawy funków wywodzących się z SC to wydaje mi się, że bez zdecydowanej walki nie ma szans.
 
Nie wiem, czy nie można jakoś na nich wpłynąć, ja już próbuję od jakiegoś czasu. Na razie z marnym efektem. Może jakieś pismo na ich skrzynki email, masówka, co Wy na to?
Trzeba nimi potrząsnąć, jak sami nie widzą😡
P. S Może liczą na drugą emeryturę z ZUS,. W obecnej sytuacji złudna to nadzieja! !!
 
Do góry