UNIEWINNIENIE

Sąd Rejonowy w Opolu uniewinnił Przewodniczącego Sławomira Siwego od zarzutu popełnienia wykroczenia polegającego na występowaniu w mundurze funkcjonariusza Służby Celnej na Zjeździe ZZ Celnicy PL z okazji X-lecia związku.
Jak podkreślił Sąd wyrok dotyczy tego konkretnego przypadku i tej konkretnej sytuacji.
Przypominamy, że zawiadomienie w sprawie złożył dyrektor jednej z Izb. Dyrektor ten jest zatrudniony w ramach stosunku cywilnoprawnego.
Z zawiadomienia wynika także, że dyrektorowi przeszkadza avatar Przewodniczącego(konkretnie mundur) na celnicy.pl.
Ps. Tak to już niestety mamy w KAS. Działania niektórych przełożonych w sprawach dotyczących stosunku administracyjnoprawnego, godności i honoru munduru, nieznane w innych formacjach mundurowych, są niestety częstym zjawiskiem w KAS, co wpływa bardzo niekorzystnie na funkcjonowanie SCS.
 

Komentarze

Na początek, gratuluję!
Brak poszanowania (zrozumienia) dla munduru i funkcjonariuszy (w tym byłych) daje się odczuć na niższych szczeblach kadry i pracowników również. Z wzajemnością....
 
Ta informacja, osobiście bardzo mnie cieszy. Nie mogę jednak ukrywać, że czuję niedosyt wobec
jednego podkreślenia:
"Jak podkreślił Sąd wyrok dotyczy tego konkretnego przypadku i tej konkretnej sytuacji".
Uważam, że tą kwestię należy pociągnąć dalej, szczególnie w imię godności i honoru osób "rozmundurowanych" przymusowo.
 
Rzeczywiście ten wyrok nie daje odpowiedzi na pytanie, czy siłowo rozmundurowani i byli fsze mogą wystąpić w mundurze na np. pogrzebie kogoś ze służby albo na ślubie albo na jakiejś uroczystości np. oddanie czci poległym pod pomnikiem. Dlatego będziemy temat kontynuować, by fsze w st. spocz. nie byli narażeni na działania niektórych dyrektorów, których mundur razi i denerwuje.
 
Z tego co pamiętam to zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach tylko mundury wojska policji i straży granicznej podlegają ochronie i tylko ministrowie obrony i spraw wewnętrznych moga wprowadzic zakazy ich uzywania. Mam taka zagadke dla dociekliwych. W zeszlym roku weszło w życie rozporzadzenie w sprawi umundurowania, które okresla min wzory mundurów, to rozporzadzenie uchyliło poprzednie a nie ma przepisu określajacego do kiedy mozna nosic stare mundury. Czy w takim razie te stare mundury sa w ogole jeszcze mundurami i na jakiej podstawie nadal je nosimy?
 
Była zmiana ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS. Wydłużono termin używania m.in. umundurowania o kolejne 2 lata - do 31.12.2022 r.
 
Do góry