Uchwała NSA

Uchwała sędziów NSA w sprawie przekształcenia stosunku służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (sygn. akt I OPS 1/19)

W dniu 1 lipca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał odpowiednio wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
W pierwszej sprawie NSA podjął następującą uchwałę:
„Przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia i przekształcenie, z dniem określonym w tej propozycji, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 ze zm.) dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej lub stałej w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę odpowiednio na czas nieokreślony albo określony, nie wiąże się z obowiązkiem właściwego organu do wydania decyzji orzekającej o zakończeniu stosunku służbowego.”

 

Komentarze


To bardzo zła wiadomość dla byłych już funkcjonariuszy, którzy będą musieli w sądach pracy dochodzić od swojego pracodawcy wydania świadectwa służby. Bowiem to świadectwo służby jest podstawą do ubiegania się nie tylko o emeryturę z systemu zaopatrzeniowego, ale także wypłatę sześciomiesięcznej odprawy – wyjaśnia Jacek Staniszewski, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej.
 
...
świadectwo służby jest podstawą do ubiegania się nie tylko o emeryturę z systemu zaopatrzeniowego, ale także wypłatę sześciomiesięcznej odprawy ...
W związku z powyższym fragmentem wypowiedzi mam pytanie:
Czy któryś z obecnych emerytów mundurowych - wcześniej "ucywilnionych" - miał
z jej otrzymaniem problem spowodowany brakiem Św. Służby ??
 
W związku z powyższym fragmentem wypowiedzi mam pytanie:
Czy któryś z obecnych emerytów mundurowych - wcześniej "ucywilnionych" - miał
z jej otrzymaniem problem spowodowany brakiem Św. Służby ??
To jest totalna bzdura, żadne świadectwo służby nie jest Ci potrzebne jeżeli zostałeś ucywilniony na podstawie ustawy przepisy wprowadzające kas.
 
Z uzasadnienia wynika, ze funkcjonariusze ktorzy nie dostali propozycji lub Ci ktorzy jej nie przyjeli musza dostac decyzje - i mamy otwarta droge do powrotu do sluzby, aby ewentualnie dopracowac do emki.
 
....... rozwiązanie przekształcenia dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej albo stałej w stosunek pracy nie zamyka dotychczasowemu funkcjonariuszowi Służby Celnej prawa dochodzenia swych wolności lub praw na drodze sądowej (art. 77 ust. 2 Konstytucji RP). Przy tym, ustawa p.w. KAS pozostawia dotychczasowemu funkcjonariuszowi wybór, czy będzie on dochodził swych praw przed sądem powszechnym czy na drodze postępowania sądowoadministracyjnego. Jeżeli bowiem odmówi przyjęcia propozycji zatrudnienia w określonym przez prawo terminie, to będzie mu przysługiwało prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 170 ust. 3 p.w. KAS). Jeżeli zaś w wyniku przyjęcia złożonej mu propozycji zatrudnienia dojdzie do przekształcenia dotychczasowego stosunku służby w służbie przygotowawczej albo stałej w stosunek pracy, to będzie on mógł dochodzić swych praw przed sądem powszechnym.

Propozycja do związku: przygotujcie kopyto pozwu do sądu powszechnego o naruszenie praw w związku z naruszeniem art. 77 ust. 2 Konstytucji RP
Pozostają jeszcze pozwy o dyskryminację.
 
Niekoniecznie do służby. Zważ Skorpinie, że sądy administracyjne badać powinny rozstrzygnięcia administracyjne organów administracji publicznej przez pryzmat ich zgodności z obowiązującym prawem.
 
To jest totalna bzdura, żadne świadectwo służby nie jest Ci potrzebne jeżeli zostałeś ucywilniony na podstawie ustawy przepisy wprowadzające kas.
Tak też myślałem, ale z obawy przed posądzeniem o "czepialstwo",
wolałem grzecznie zapytać.
 
Tak też myślałem, ale z obawy przed posądzeniem o "czepialstwo",
wolałem grzecznie zapytać.
Jeżeli to wierny cytat z wypowiedzi janiszewskiego dla prawnej a nie radosna tfurczość redaktora to BRAWO za znajomość materii emerytalnej pierwszego związkowca RP.
 
a zapomniałem o cytacie "
– To bardzo zła wiadomość dla byłych już funkcjonariuszy, którzy będą musieli w sądach pracy dochodzić od swojego pracodawcy wydania świadectwa służby. Bowiem to świadectwo służby jest podstawą do ubiegania się nie tylko o emeryturę z systemu zaopatrzeniowego, ale także wypłatę sześciomiesięcznej odprawy – wyjaśnia Jacek Staniszewski, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej.
 
Witam wszystkich "ucywilnionych", którzy chcą wrócić do munduru. W związku z Uchwałą NSA trzeba do poniedziałku 8 lipca złożyć pozew do Sądu Pracy o przywrócenie do munduru. Taki pozew opublikujemy dzisiaj, najpóźniej jutro. Uchwała NSA rozwiewa wątpliwości co do drogi sądowej, które do tej pory były nam przez sądy, w tym NSA, błędnie i różnie przekazywane, stąd nie ma już dyskusji i pozew trzeba złożyć w terminie 7 dni od dnia uchwały. Przekażcie proszę informację wszystkim Koleżankom i Kolegom ucywilnionym, bo czasu jest mało. Nie zapominajcie o tych na urlopach. Z urlopu też można będzie spokojnie wysłać pozew.
 
Witam wszystkich "ucywilnionych", którzy chcą wrócić do munduru. W związku z Uchwałą NSA trzeba do poniedziałku 8 lipca złożyć pozew do Sądu Pracy o przywrócenie do munduru. Taki pozew opublikujemy dzisiaj, najpóźniej jutro. Uchwała NSA rozwiewa wątpliwości co do drogi sądowej, które do tej pory były nam przez sądy, w tym NSA, błędnie i różnie przekazywane, stąd nie ma już dyskusji i pozew trzeba złożyć w terminie 7 dni od dnia uchwały. Przekażcie proszę informację wszystkim Koleżankom i Kolegom ucywilnionym, bo czasu jest mało. Nie zapominajcie o tych na urlopach. Z urlopu też można będzie spokojnie wysłać pozew.
Nie podzielam zdania Pan przewodniczącego ale ostrożności nigdy nie za wiele.
 
Zgodnie z art. 15 ppsa, do wyłącznej kompetencji NSA należy m.in: podejmowanie uchwał: abstrakcyjnych i konkretnych. Uchwała nas dotycząca należy do uchwał abstrakcyjnych. Uchwały abstrakcyjne mają we wszystkich sprawach sądowoadministracyjnych ogólną moc wiążącą. W konsekwencji każdy sąd administracyjny orzekający w sprawie, w której pojawia się zagadnienie prawne rozstrzygnięte już w uchwale, nie może wyrazić innego poglądu niż ten sformułowany w uchwale przez NSA, bez zgłoszenia wniosku o podjęcie tzw. uchwały przełamującej. Tak więc, w mojej ocenie najpierw zakończenie spraw w sądach administracyjnych, potem otwiera się droga cywilna. Ale to jest tylko moje zdanie.
 
Do wolny:
Uchwała jednoznacznie wyklucza drogę sądowoadministracyjną dla osób,które przyjęły propozycję. 7 dniowy termin obowiązuje na przywrócenie terminu do dokonania czynności, tzn. na złożenie pozwu do sądu pracy od daty powzięcia informacji o uchwale. Konia z rzędem temu, kto się później wytłumaczy że nie wiedział. Szkoda ryzykować czekając na NSA.
 
W związku z powyższym fragmentem wypowiedzi mam pytanie:
Czy któryś z obecnych emerytów mundurowych - wcześniej "ucywilnionych" - miał
z jej otrzymaniem problem spowodowany brakiem Św. Służby ??
Aby uzyskać emeryturę wypełnia się specjalny druk, w którym jest pole ,,data zwolnienia ze służby'' i dyrektorzy wpisują tam 31.05.2017r.
 
Do wolny:
Uchwała jednoznacznie wyklucza drogę sądowoadministracyjną dla osób,które przyjęły propozycję. 7 dniowy termin obowiązuje na przywrócenie terminu do dokonania czynności, tzn. na złożenie pozwu do sądu pracy od daty powzięcia informacji o uchwale. Konia z rzędem temu, kto się później wytłumaczy że nie wiedział. Szkoda ryzykować czekając na NSA.
Przecież napisałem, że w tym kraju ostrożności nigdy nie za wiele.
 
Do góry