Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej

Pokaż załącznik: ULOTKA.doc
Pokaż załącznik: deklaracja.doc

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OCHRONY PRAWNEJ
w związku z ustawą z dnia 20.01.2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
(Dz.u. z dnia 16.02.2011r.)

SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKAWARIANT
SUMA GWARANCYJNA W RYZYKU OC
SUMA UBEZPIECZENIA OCHRONA PRAWNA
SKŁADKA za 12miesieczny okres ochrony(płatna jednorazowo)
WARIANT 1
30.000
10.000
40,00
WARIANT 2
50.000
10.000
60,00
WARIANT 3
100.000
10.000
90,00
WARIANT 4
120.000
10.000
120,00
WARIANT 5
150.000
10.000

140,00

Do pobrania ulotka zawierająca więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia:
 

Komentarze

Do góry