Ubezpieczenie grupowe dla pracowników i funkcjonariuszy KAS

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2018 roku ulegają zmianie warunki Grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych KAS (dawnej SC), ich współmałżonków oraz dorosłych dzieci.
Obniżeniu uległy wysokości niektórych świadczeń, natomiast dodane zostały świadczenia z tytułu refundacji kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych w następstwie NW oraz refundacji kosztów leczenia w następstwie NW.
W związku z zerowym wykorzystaniem usunięte zostało świadczenie pomocy medycznej w kraju.
Składka pozostaje bez zmian.

NOWOŚĆ – dla osób potrzebujących dodatkowej ochrony przygotowaliśmy dodatkowe ubezpieczenie z wysoką sumą ubezpieczenia 50 000 zł, ze składką 15 zł.
Opcja ta szczególnie przydatna osobom posiadającym kredyty, może stanowić zabezpieczenie.
Wariant zostanie uruchomiony 1 marca 2018 roku bądź w kolejnych miesiącach w momencie zebrania się min. 300 osób w skali całego kraju.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ŁĄCZNA KWOTA ŚWIADCZEŃ

Śmierć Ubezpieczonego 50 000,00 zł
Śmierć wskutek NW 100 000,00 zł
Śmierć wskutek NW przy Pracy 150 000,00 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 150 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy 200 000,00 zł

SKŁADKA ZA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ 15,00 zł
* wariant za 15 zł może zostać wybrany pod warunkiem posiadania jednego z sześciu wariantów ubezpieczenia na życie w Generali

Od dnia 1 marca 2018 roku możliwe będzie zniesienie karencji dla osób nowo przystępujących z Krajowej Administracji Skarbowej.
Do karencji zostanie zaliczony staż z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia pod warunkiem udokumentowania rezygnacji z ubezpieczenia z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia oraz spełnienia limitu 100 nowych osób przystępujących do polisy w skali całego kraju.

Wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone nie muszą wypełniać nowych deklaracji.

Zachęcamy do skorzystania wszystkich pracowników i ich dzieci do tej pory nie korzystających z ubezpieczenia.

EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa,
Tel.: 22 628 62 32,e-mail: biuro@eku.pl
Sylwia Więckiewicz, Tel.: 22 628 46 41, e-mail: s.wieckiewicz@eku.pl
Agnieszka Sepska, Tel.: 22 628 46 41, e-mail: a.sepska@eku.pl
Informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.eku.pl w Strefie Klienta
Pokaż załącznik: Deklaracja przystąpienia członka rodziny Certum-Certum Max.pdf
Pokaż załącznik: Deklaracja przystąpienia Pracownik Certum-Certum Max.pdf
Pokaż załącznik: Generali Życie-ulotka informacyjna KAS.pdf
Pokaż załącznik: OWU Generali Życie - WARIANTY I-VI.pdf
 

Komentarze

Do góry