• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
    Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

    Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
    Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
    Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
    Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Ubezpieczenie domów i mieszkań, oc w życiu prywatnym - oferta dla funkcjonariuszy celnych i pracowników SC

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. przygotowało specjalnie dla funkcjonariuszy i pracowników SC ofertę ubezpieczenia domów i mieszkań. Przedstawicielom naszego brokera zadaliśmy kilka pytań mających na celu bliższe zapoznanie się z ofertą.

Do kogo kierowana jest oferta ?
Oferta która została specjalnie opracowana skierowana jest do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej.

Co jest objęte ubezpieczeniem ?
Ubezpieczeniem objęte są domy, mieszkania, stałe i ruchome elementy wyposażenia oraz odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. W wyniku wynegocjowanych warunków ochroną ubezpieczenia objęte mogą być również domy drewniane, domy o konstrukcji szkieletowej czy domy w budowie.
W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym możemy wykupujemy ubezpieczenie ?
Warunki brzegowe które zostały ustalone podczas negocjacji oferują najszerszy zakres ubezpieczenia oraz bardzo niską cenę. Takim warunkom sprostało towarzystwo WARTA SA.

Jaki jest zakres ubezpieczenia ?
Wszelkie ryzyka katastroficzne takie jak pożar, powódź, huragan i inne, katastrofa budowlana, uderzenie pojazdu lądowego, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, przepięcia, stłuczenie szyb. Kradzież z włamaniem i rabunek w tym wandalizm po włamaniu. Koszty akcji ratowniczej oraz koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii. Odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego i osób bliskich wspólnie zamieszkujących za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywania przez nich czynności życia prywatnego. Ochroną objęta jest również odpowiedzialność z tytułu posiadania psów i innych zwierząt domowych. Usługa Asisistance, to jest interwencja fachowca, pomoc medyczna w razie nieszczęśliwego wypadku oraz całodobowy dostęp do infolinii medycznej.

Ile to kosztuje ?
Cena ubezpieczeniowa uzależniona jest od ubezpieczonego mienia jak również od jego wartości. Dom lub mieszkanie możemy ubezpieczyć już od 60 zł rocznie. Pamiętajmy, że ochroną ubezpieczeniową możemy również objąć ruchomości domowe i odpowiedzialność cywilną.

W jaki sposób można się ubezpieczyć ?
Staraliśmy się aby procedura zawierania ubezpieczeń była jak najprostsza, a zatem po pierwsze należy pobrać ulotkę/wniosek z http://celnicy.pl/content.php?33-ubezpieczenia lub od osób obsługujących ubezpieczenia w Izbie Celnej, wypełnić część ubezpieczeniową, opłacić i przelać na wskazane w ulotce konto wyliczoną składkę. Wypełniony wniosek przesłać do EKU Partner sp. z o.o. To wszystko, a więc procedura nie jest skomplikowana. Należy pamiętać aby podając sumy ubezpieczenia były one odzwierciedleniem właściwych wartości naszego majątku.

Co trzeba zrobić kiedy wystąpi szkoda ?
Każde zdarzenie które spowodowało szkodę oraz te zdarzenia które mogą skutkować roszczeniem osób trzecich należy niezwłocznie zgłosić ubezpieczycielowi. Zdarzenia zgłaszamy bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego lub do Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego wykorzystując infolinię. Numery znajdują się na części ulotki którą zostawiacie sobie Państwo po wypełnieniu wniosku. W przypadku szkód majątkowych staramy się zminimalizować straty oraz tak zabezpieczyć uszkodzone mienie aby nie ulegało ono dalszemu uszkodzeniu. W przypadku szkód z odpowiedzialności cywilnej nie podejmujemy żadnych działań mających na celu uznania i zaspokojenia roszczeń poszkodowanego.

Czy jest karencja ?
W ubezpieczeniu karencja nie występuje, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym we wniosku ubezpieczeniowym po opłaceniu składki.
Czy ubezpieczenie obejmuje piwnicę lub garaż ?
Ochroną ubezpieczenia objęte są również pomieszczenia przynależne takie jak garaż, piwnica, pomieszczenie gospodarcze oraz ogrodzenie.

A co z domem rodziców ?
Wynegocjowane warunki umożliwiają objęcie ochroną ubezpieczenia domu lub mieszkania rodziców względnie teściów pod warunkiem wspólnego z nimi zamieszkania. W takim wypadku ubezpieczonym będą również właściciele nieruchomości.

Czym różni się program przygotowany przez EKU od ubezpieczeń oferowanych przez agentów towarzystw ubezpieczeniowych?
Nasz program został specjalnie przygotowany dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej i wynegocjowany zakres ubezpieczenia jest maksymalnie szeroki. Również cena za ochronę ubezpieczeniową jest dużo niższa niż proponują agenci.

Leszek Stodolny
Dyrektor Biura Ubezpieczeń
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Wniosek i dalsze informacje do pobrania pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-556.html
 
Back
Do góry