Szczegółowe warunki podwyższania emerytur funkcjonariuszy - wniosek

"W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o uwzględnienie poniższych uwag do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

1. Dodanie „Służby Celno-Skarbowej” w § 1 projektu w pkt. 1 zmieniającym §1rozporządzenia- w projekcie brak wskazania, że rozporządzenie ma zastosowanie także do funkcjonariuszy SCS;
2. Dodanie „Służbą Celno-Skarbową” w § 1 projektu w pkt. 4 w zmianie brzmienia pkt. 7 rozporządzenia,
3. Uwzględnienie w nowelizacji Służby Celnej na takich zasadach, jak Biura Ochrony Rządu (służby przekształcone odpowiednio w Służbę Celno-Skarbową oraz Służbę Ochrony Państwa),
4. Uwzględnienie stosowania rozporządzenia wobec funkcjonariuszy Służby Celnej i Celno-Skarbowej do decyzji ustalających emeryturę policyjną wydanych od 1 stycznia 2018r tj. od dnia, w którym funkcjonariusze nabyli uprawnienie do podwyższenia emerytury na podstawie art. 15d ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) oraz ich rodzin. Z uwagi na brak zmiany rozporządzenia nie mogli jednak skorzystać z tego prawa." - napisał związek do MSWiA
 

Attachments

  • celnicy44-19-MSWiA rozporządzenie podwyższenie emeryytury art. 15d-1.doc
    81 KB · Wyświetleń: 604
Dobrze, ze ZZ napisal ten wniosek, bo brak w rozporzadzeniu SCS razil mnie bardzo po styczniu 2018, kiedy zostalismy wlaczeni do systemu zaopatrzeniowego. Dzieki za ten ruch jak i ponowne zadanie wykreslenia art. 12 ust. 2
 
Do góry