Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 30.01.2019 r.

Działając w imieniu funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, których interesy od lat reprezentowane są przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych krytycznie ocenia dążenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zmierzające do wprowadzenia pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej i zwraca się do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej…

http://nszzp.pl/aktualnosci/stanowisko-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-z-30-01-2019-r/?fbclid=IwAR12goP28ITod8v_tGZwW01thE6qMptR7mx201UA5l9XAt1x0pOjSSkqJJU
 

Attachments

Komentarze

Do góry