Spotkanie ZZ Celnicy PL i ZZ Celników Ukrainy

W dniu 13.09.2019r. w siedzibie IAS we Wrocławiu odbyło się spotkanie Związku Zawodowego Celnicy PL z Związkiem Zawodowym Celników Ukrainy.

W spotkaniu uczestniczyli:

Strona ukraińska:
 • Igor Tymofieiev - Przewodniczący Związku Zawodowego Celników na Ukrainie
 • Anatolii Havryshchuk - Zastępca Przewodniczącego Związku Zawodowego Celników na Ukrainie
 • Kateryna Kravchuk – Przewodnicząca Regionu Kijowskiego
 • Igor Lobodynskiy - Przewodniczący Regionu Lwowskiego
Strona polska:
 • Sławomir Siwy - Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL w Rzeczpospolitej Polskiej
 • Tomasz Ziobrowski – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL, Przewodniczący ZOI ZZ Celnicy PL przy IAS w Rzeszowie
 • Andrzej Marciniec – Członek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL
 • Wojciech Szczepaniak – Przewodniczący Koła ZZ Celnicy PL przy OC w Medyce
 • Marcin Ziembikiewicz – Przewodniczący Koła ZZ Celnicy PL przy OC Krościenko
 • Joanna Kuś – Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału ZZ CELNICY PL
 • Marzena Weber – Zastępca Przewodniczącego Dolnośląskiego Oddziału ZZ CELNICY PL
 • Jacek Buczma – Zastępca Przewodniczącego Dolnośląskiego Oddziału ZZ CELNICY PL
 • Robert Potocki – Zastępca Przewodniczącego Dolnośląskiego Oddziału ZZ CELNICY PL
  • Podczas spotkania poruszono temat:
  • - Struktury naszych organizacji oraz struktury naszych administracji
  • - Główne metody wykonywania działalności związkowej, realizacji celów statutowych
  • - Polskie doświadczenie w dialogu z kierownictwem KAS i rządem
  • - Polityka medialna związków zawodowych
  • - Główne metody pracy w zakresie obrony praw polskich celników
  • - Propozycja wspólnych działań i inicjatyw


  • W trakcie spotkania przedstawiciele ZZ CELNIKÓW UKRAINY poinformowali, że działalność ZZ Celnicy PL jest znana i była widoczna w mediach także na Ukrainie. Delegacja ukraińska wyraziła uznanie dla metod prowadzenia działalności społecznej przez ZZ Celnicy PL oraz skuteczności różnych inicjatyw. Strony wyraziły gotowość współpracy, wspólnych działań i inicjatyw.
 

Attachments

Komentarze

Do góry