• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
    Nasz Związek zrzesza 6987 członków.

    Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
    Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
    Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
    Składki członkowskie należy wpłacać na konto: 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Spotkanie w MF w związku z wartościowaniem - propozycja godnych zarobków

MF zaprosił Związki na spotkanie w sprawie wartościowania. Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawił Ministrowi Finansów propozycję, aby uposażenia w Służbie Celnej na stanowiskach specjalistycznych kształtowały się na godnym poziomie. Związek zaproponował mnożnik kwoty bazowej 1,919 dla I kategorii zaszeregowania.
Szczegółowe uwagi dotyczące projektu zarządzenia w sprawie wartościowania i opisu stanowisk zostały przekazane Ministrowi Finansów za odrębnym pismem.

Pismo Związku do Ministra Finansów:

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 10.09.2010r..

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych Dz.U Nr 36 poz. 199 z 2010r. z uwagi na fakt, iż wraz z wdrożeniem projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, zostanie w Służbie Celnej w świetle prawa usankcjonowana polityka sprzyjająca korupcji.
Stanowiska zwartościowane w najniższych kategoriach, charakteryzujące się bezpośrednim kontaktem z petentami i przestępcami powinny, wzorem innych państw UE, zarabiać godnie.
Wnosimy wobec powyższego o zastosowanie w I kategorii zaszeregowania wielokrotności kwoty bazowej 1,919 i odpowiednie dostosowanie pozostałych mnożników kwoty bazowej do tej wysokości w ramach zapisanych w budżecie środków. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby obowiązujące obecnie mnożniki na wyższych stanowiskach osiągnąć w kolejnych latach. Dzięki temu zminimalizowane zostanie zagrożenie rozwoju korupcji i narastania niepokojów społecznych.
Pozostawienie rozporządzenia bez zmian i jednoczesne wdrożenie ww. zarządzenia, będzie miało negatywny wpływ na funkcjonowanie formacji i jakość obsługi petentów.

Do wiadomości:
1. Minister Julia Pitera – Minister w KPRM
2. Minister Michał Boni – Minister w KPRM
3. Pan Paweł Arndt - Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych
4. Fundacja im. Stefana Batorego

Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy


Poniżej treść zaproszenia do MF:

Przewodniczący
Związków Zawodowych
- wg rozdzielnika

W imieniu Podsekretarza Stanu, Szefa Służby Celnej Jacka Kapicy uprzejmie zapraszam
po dwóch przedstawicieli ogólnokrajowych organizacji związkowych działających w Służbie Celnej na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 września 2010 r. o godz. 1000 w sali
nr 2409 Ministerstwa Finansów.
Tematem spotkania będzie – projekt zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o niezwłoczne potwierdzenie, uczestnictwa w spotkaniu, podanie nazwisk osób, które będą reprezentowały Związek podczas spotkania oraz przesłanie informacji odnośnie środka transportu (marka, nr rejestracyjny) celem zapewnienia miejsca parkingowego.

Powyższe informacje proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres: ....

Dyrektor Departamentu
Służby Celnej
/-/
Grzegorz Smogorzewski
 
Back
Do góry