Spotkanie RDS Służb Mundurowych z Ministrem A.Soboniem

Funkcjonariusze Służb Mundurowych

wszyscy

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 21.04.2022 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu RDS ds. Służb
Mundurowych w sprawie skutków jakie nowe zmiany podatkowe będą miały dla
funkcjonariuszy.

Strona społeczna - związki zawodowe służb mundurowych- uważa, że funkcjonariusze są stratni w stosunku
do ogółu Obywateli RP czynnych zawodowo na zmianach podatkowych, które
są aktualnie projektowane i już niebawem trafią do Sejmu RP, gdyż jako
funkcjonariusze płacimy wyższą składkę zdrowotną od naszych uposażeń niż
ogół Obywateli.

Wynika to z faktu, że od naszego przychodu brutto nie są odprowadzane
składki społeczne. Mamy zatem wyższą podstawę opodatkowania składki
zdrowotnej, której od 2021 roku nie można będzie już odpisać w PIT.

A zatem w obawie strony społecznej funkcjonariusze tracą w stosunku do
ogółu czynnych zawodowo Obywateli RP odpowiednio:

Funkcjonariusz zarabiający 4500 zł brutto traci ok. 50zł

6500 zł traci około 70zł

8500 zł traci około 90 zł

I ta różnica powinna zostać zrekompensowana zgodnie z wcześniejszymi
gwarancjami MSWiA.

Na posiedzeniu był obecny Minister Pan Artur Soboń odpowiedzialny za
projektowane podatkowe regulacje prawne.

Przedstawił informacje i liczby, że funkcjonariusze nie tracą jw. na
nowych zmianach podatkowych, które mają wejść w życie od lipca br. z
możliwością ich stosowania od stycznia 2022 roku.

Wyliczenia zostały nam przekazane w trakcie posiedzenia. Nie było zatem
możliwości merytorycznej dyskusji i skonfrontowania obu ww. algorytmów.

Uzgodniono, że wyliczenia MF zostaną przeanalizowane przez stronę
społeczną. Minister zadeklarował, że jeżeli znajdziemy jakieś błędy w
wyliczeniach, On jako Poseł będzie mógł jeszcze zgłaszać poprawki w
Sejmie, gdzie ustawa ma być procedowana w maju i tam wciąż może być ona
poprawiana.


opracował: Sławomir Siwy Celnicy.pl

Ze związkowym pozdrowieniem
Rafał Jankowski
Przewodniczący Podzespołu problemowego
ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego
 
Ostatnia edycja:
Sławku, chciałem zapytać czy działacie coś w sprawie uwzględnieniia wcześniejszych waloryzacji, kiedy zostaje przyznawana emerytura???
 
Do góry