Spanikował na widok celników. Był ścigany listami gończymi

Do góry