Skuteczna kontrola rynku gier hazardowych

sluzba-celna.jpg Wzrasta skuteczność Służby Celnej w wykrywaniu nieprawidłowości funkcjonowania rynku gier hazardowych, w tym automatów o niskich wygranych.

W I kwartale 2010 r. funkcjonariusze Służby Celnej przeprowadzili 404 kontrole kasyn gry, w których wykryli 4 nieprawidłowości oraz 583 kontrole salonów gier na automatach, w których stwierdzili 17 nieprawidłowości. W przypadku automatów oznacza to, że poziom wykrytych niezgodności wzrósł w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku o 1,7 proc.

W punktach gier na automatach o niskich wygranych przeprowadzono 3 533 kontrole, w których stwierdzono 585 nieprawidłowości. Wynikiem działania pracowników Służby Celnej było zabezpieczenie 390 automatów do gier oraz w 76 przypadkach stwierdzenie złamania prawa z tytułu organizacji gier na automatach bez zezwolenia (zabezpieczono 118 nielegalnych automatów do gier).

Z kolei w tzw. nowych obszarach kontroli gier hazardowych przeprowadzono:
- 17 kontroli loterii promocyjnych (wykryto 3 nieprawidłowości)
- 1 kontrolę w salonie gry bingo pieniężne (wykryto 1 nieprawidłowość)
- 165 kontroli w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych (stwierdzono 62 nieprawidłowości)
- 28 kontroli wpłat podatku od gier (stwierdzono 4 nieprawidłowości)
- 2 kontrole loterii audioteksowych (w tym przypadku wyjątkowo nie stwierdzono żadnych nieścisłości).

Funkcjonariusze Służby Celnej przeprowadzili także 17 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz 21 kontroli niszczenia losów loterii pieniężnych.

W trakcie akcji ujawniono 329 przypadków nielegalnej reklamy i promocji gier hazardowych, w wyniku których wszczęto 137 postępowań karnych skarbowych i wystawiono 22 mandaty.

Źródło: www.mf.gov.pl
 
Do góry