SENT UWAGI

Publikujemy projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym z prośbą o przesłanie uwag/opinii.
Uprzejmie prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do projektu w terminie 15.03.2021 r.

Zwracam się także z prośbą o przesłanie wszelkich uwag na temat nieścisłości w systemie monitorowania przewozu towarów.
Jeżeli zauważacie jakieś nieścisłości, nieprawidłowości, luki to piszcie. Termin na takie ogólne zgłoszenia proszę przesyłać na spokojnie do końca miesiąca marca 2021r., natomiast konkretne uwagi do projektu rozporządzenia do dnia 15.03.2021r.

Proszę o przesyłanie na maila slawomir.siwy@celnicy.pl

Pozdrawiam
Sławomir Siwy
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

  • dokument493705.pdf
    429,9 KB · Wyświetleń: 468
  • dokument493703.pdf
    190,7 KB · Wyświetleń: 325
  • dokument493701.pdf
    91,7 KB · Wyświetleń: 240
ODPADY - Przewóz odpadów, w szczególności transgraniczne przemieszczanie odpadów powinno być objęte zgłoszeniem SENT. Polskę zalewają śmieci w tym niebezpieczne, baza BDO jest dziurawa!!!! Załącznik nr VII to jakiś żart, w żaden sposób przywóz odpadów do PL nie jest uszczelniony!!!
 
ODPADY - Przewóz odpadów, w szczególności transgraniczne przemieszczanie odpadów powinno być objęte zgłoszeniem SENT. Polskę zalewają śmieci w tym niebezpieczne, baza BDO jest dziurawa!!!! Załącznik nr VII to jakiś żart, w żaden sposób przywóz odpadów do PL nie jest uszczelniony!!!
Transgraniczne przemieszczanie odpadów jak najbardziej, krajowe - może być duża skala - tu trzeba się zastanowić.
 
jak nad każdym tematem trzeba się zastanowić, nie uważasz????
wszystko wymaga konsultacji, przeanalizowania za i przeciw

transgraniczne śmieci po przywiezieniu do PL pod zgłoszeniem SENT, mogą za chwilę stać się "krajowe" i utylizowane, zakopywane w dołach na gruntach, które później kupujesz na działki pod swój dom.
Na tym polega przestępcze działanie w tym obszarze - przestępczość jest tam gdzie jest kasa do zarobienia, tam gdzie jej nie ma lub wiąże się to z rygorami administracyjnymi - szczelnymi, takie działanie przestaje się być opłacalne i wiąże z zwiększonym ryzykiem "wpadki". Dlatego system musi być szczelny, aby można było nad nim zapanować, kontrolować przepływ odpadów, z pewnością nie może się to odbywać w myśl zasady co jest nam wygodne, łatwe i proste, a co nie ;)
BDO nie działa jak powinno, inspekcja ochrony środowiska nie działa i to jest faktem!!!!
w SENT są GPS, plomby, itp.... w miarę dobrze można to uszczelnić, ale wymaga przemyślanego działania.
Kontrola dla samej kontroli czyli statystyk, że coś tam robimy, ale nieudolnie, niestety nie ma sensu.
 
najdziwniejsze jest to, że KAS ma kontrolować ODPADY, a w ustawie o odpadach, jako jedyna nie jest wymieniona wśród wielu instytucji, które mają uprawnienie do dostępu do BDO :(
Uważam, że w SENT nr BDO powinien być podlinkowany do bazy, aby można było sprawdzić czy nadawca, odbiorca, transportujący jest uprawniony do nadania, przyjęcia, przewozu danego rodzaju odpadów. Z drogi to wygląda niestety zupełnie inaczej niż zza biurka, ale ubolewam, że nikt o tym nie chce z nami rozmawiać.
 
Art. 83. 1. Dostęp do BDO posiadają:
1) minister właściwy do spraw klimatu,
2) administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu,
2a) minister właściwy do spraw środowiska,
3) minister właściwy do spraw gospodarki,
4) minister właściwy do spraw rolnictwa,
5) minister właściwy do spraw transportu,
6) minister właściwy do spraw zdrowia,
6a) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,
7) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska,
8) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych,
9) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
10) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
11) Główny Geodeta Kraju,
12) marszałek województwa,
13) wojewoda,
14) starosta,
15) wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
16) organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
17) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
18) zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
19) Policja,
20) Inspekcja Transportu Drogowego,

21) organy nadzoru górniczego
– zwani dalej „użytkownikami”, z tym że dostęp do rejestru odbywa się zgodnie z art. 49 ust. 7.
 
jak więc SCS ma kontrolować przewóz odpadów, jeśli nie ma dostępu do BDO - jak zwykle wyszukuje się w ogólnodostępnym internecie - ale czy dane te są wiarygodne, aktualne....któż to wie :(
 
Jeszcze jeden pomysł przychodzi mi do głowy odnośnie SENT GEO (live), aby wprowadzić obowiązek oznaczania przez przewoźnika, czy dany towar przewożony jest CYSTERNĄ np. literka C, pod PLANDEKĄ - np. literka P, pojazdem dostawczym - np. literka D, osobowym - np. literka O (pomysłów może być więcej) gdyż umożliwi to szybkie identyfikowanie pojazdów - nr rejestracyjny nie zawsze jest widoczny z daleka. W SENT GEO (live), dobrze by było, aby administrator wprowadził widoczność danych przewoźnika, gdyż często na plandekach, cysternach znajdują się opisy nazw firmy przewozowej i łatwiej jest odnaleźć interesujący nas pojazd w ciągu pojazdów (obecnie trzeba się przelogowywać z SENT GEO do zwykłego SENT w PUESC i po nr SENT wyszukać zgłoszenie, aby podejrzeć nawzę przewoźnika - ten czas powoduje utrudnienia - interesujący nas pojazd zdąży już minąć punkt kontrolny, a niestety ciężarówek nie da się zatrzymać na poboczu 200 czy 500 metrów dalej).
 
Popieram pomysł z umieszczeniem odpadów w Sencie. Jeden transport zatrzymany a nielegalnych 20 jedzie dalej.
To bez znaczenia. Ustawa śmieciowa zobowiązuje do utrzymania czystości (czytaj darmowego sortowania) ....głównie obywateli. Kary też spadają na właścicieli nieruchomości więc trzeba chociaż wiedzieć (?) ile tych beczek możemy pomieścić(taka nasza-polska wersja prawa własności)
 
Trzeba zacząć od tego, że pomyłką jest umieszczenie SENT w pionie zwalczania przestępczości ekonomicznej. SENT to kontrola miękka - administracyjna. Powinna znaleźć się w połączeniu z CKR w pionie kontroli celno-skarbowej. Byłby to Wydział/Dział Prewencji (kontroli mobilnej) do którego zadań należeć powinny:
kontrola SENT
kontrola poboru opłat elektronicznych (niebawem wchodzi to zadanie)
kontrola celno-skarbowa rynku
kontrola transportu drogowego i czasu pracy kierowców, odpadów, itp
kontrola gier hazardowych i automatów,
kontrola ruchu drogowego
kontrole na targowiskach
stałe nadzory
stanowisko dyżurnego-koordynatora
w przyszłości można rozważyć też CUDO i oddziały celne

komórka realizacji w obecnym kształcie nie ma sensu, tak naprawdę to wyścigi, który UCS jest lepszy w ściemnianiu przy kreowaniu statystyki :D

Grupa/zespół/referat (kilkuosobowy!!!!) realizacji powinien znaleźć się w ramach Wydziału/Działu operacyjno-rozpoznawczego, gdyż celem realizacji jest ujawnianie przestępstw, zatrzymywanie sprawców przestępstw, a nie prowadzenie miękkich kontroli administracyjnych!!! Do miękkich kontoli nie jest wymagane wyszkolenie bojowe i pompowanie muskuł - drogiego sprzętu bojowego.

Niestety wszystko trzeba zacząć od przemyślanej struktury organizacyjnej, bo jest ona w nienajlepszej kondycji - przypadkowi ludzie na niewłaściwych miejscach. Dlaczego???? bo gdy powstał KAS było pospolite ruszenie ludzi zza biurka do zadań, do których nie mają predyspozycji - celem było pozostanie w mundurze.
 
Trzeba zacząć od tego, że pomyłką jest umieszczenie SENT w pionie zwalczania przestępczości ekonomicznej. SENT to kontrola miękka - administracyjna. Powinna znaleźć się w połączeniu z CKR w pionie kontroli celno-skarbowej. Byłby to Wydział/Dział Prewencji (kontroli mobilnej) do którego zadań należeć powinny:
kontrola SENT
kontrola poboru opłat elektronicznych (niebawem wchodzi to zadanie)
kontrola celno-skarbowa rynku
kontrola transportu drogowego i czasu pracy kierowców, odpadów, itp
kontrola gier hazardowych i automatów,
kontrola ruchu drogowego
kontrole na targowiskach
stałe nadzory
stanowisko dyżurnego-koordynatora
w przyszłości można rozważyć też CUDO i oddziały celne

komórka realizacji w obecnym kształcie nie ma sensu, tak naprawdę to wyścigi, który UCS jest lepszy w ściemnianiu przy kreowaniu statystyki :D

Grupa/zespół/referat (kilkuosobowy!!!!) realizacji powinien znaleźć się w ramach Wydziału/Działu operacyjno-rozpoznawczego, gdyż celem realizacji jest ujawnianie przestępstw, zatrzymywanie sprawców przestępstw, a nie prowadzenie miękkich kontroli administracyjnych!!! Do miękkich kontoli nie jest wymagane wyszkolenie bojowe i pompowanie muskuł - drogiego sprzętu bojowego.

Niestety wszystko trzeba zacząć od przemyślanej struktury organizacyjnej, bo jest ona w nienajlepszej kondycji - przypadkowi ludzie na niewłaściwych miejscach. Dlaczego???? bo gdy powstał KAS było pospolite ruszenie ludzi zza biurka do zadań, do których nie mają predyspozycji - celem było pozostanie w mundurze.
Automaty i targowiska miękkie???

Nie.
 
Automaty i targowiska miękkie???

Nie.
Przede wszystkim należy zmienić metodologie i przepisy ścigania automatow. Bo wchodzenie i zabieranie automatow, które następnego dnia znowu działają to bezsens.

Powinny być mandaty dla graczy na dzień dobry. Mniej ludzi by grało.
Kolejna sprawa to możliwość prowokacji, czyli funk (lub dwóch) wchodzi gra i nagrywa co tam się dzieje i za chwile wpuszcza resztę lub wchodzi ekipa realizacyjna.
Zabieranie automatow dla zabierania to strata czasu i pieniędzy.
 
Przede wszystkim należy zmienić metodologie i przepisy ścigania automatow. Bo wchodzenie i zabieranie automatow, które następnego dnia znowu działają to bezsens.

Powinny być mandaty dla graczy na dzień dobry. Mniej ludzi by grało.
Kolejna sprawa to możliwość prowokacji, czyli funk (lub dwóch) wchodzi gra i nagrywa co tam się dzieje i za chwile wpuszcza resztę lub wchodzi ekipa realizacyjna.
Zabieranie automatow dla zabierania to strata czasu i pieniędzy.
ile automatów zająłeś?

w kontroli administracyjnej czy w 308?

"Bo wchodzenie i zabieranie automatow, które następnego dnia znowu działają to bezsens" - jeśli zabieramy, to nie działają te same następnego dnia, tylko są wstawiane inne

co do pozostałych "powinno" interpeluj u posła i senatora ze swojego regionu

my nie stanowimy prawa

Automaty i targowiska kontrola miękka - administracyjna???

Nie.administracyjna...
 
Ostatnia edycja:
Bolo w trybie art.308 kpk wykonujesz czynności procesowe - np. zatrzymanie rzeczy, które są następstwem ujawnionego w toku kontroli przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Samo rozpoczęcie kontroli na targowisku czy w punkcie gier odbywa się w trybie administracyjnym, po okazaniu stałego upoważnienia (art.62 ust.5 ustawy o KAS), więc nie wymyślaj !!!!
Oczywiście są punkty, gdzie trzeba wyważać drzwi, podobnie jak pościgi za autem, które nie zatrzymało się do kontroli.
Rozmawiamy tutaj o SENT - niewątpliwie jest to miękka kontrola, podobnie jak czas pracy kierowców czy przewóz odpadów, kontrola transportu drogowego.
Równie dobrze możesz porównać tu zakopywanie odpadów niebezpiecznych w gruncie i wówczas zwalczanie tego typu procederu nie będzie się odbywało w ramach czynności tzw. "miękkich" kontroli.

Nie zamierzam też interpelować u posła, bo nie moim celem jest zabawa w politykę!!!!
Związek przedstawia projekt zmiany przepisów o SENT prosząc o uwagi, to je przedstawiamy, każdy jak je widzi. Co z tym związek zrobi, niestety nie mam na to wpływu.

...a co do załączonych linków, to o ile wiem funkcjonariusze SCS posiadają środki przymusu bezpośredniego w tym broń palną, również Ci z komórek kontroli celno-skarbowej rynku. Uważasz, że każda kontrola automatów czy na targowisku powinna odbywać się z udziałem grupy realizacyjnej????

Czy każdy policjant z prewencji, który jedzie na interwencję np. kłótni domowej ciągnie ze sobą grupę realizacyjną??? chyba nie, a również może spotkać się z agresją, gazem, nożem czy bronią palną. Wzywa wówczas posiłki w tym grupę realizacyjną w miarę potrzeb i rozwoju sytuacji.

Ja napisałem wyżej, że pomyłką jest aby (bojowa) grupa realizacyjna dokonywała miękkich kontroli typu SENT, kontroli ruchu drogowego, czasu pracy kierowców, itp. więc dlatego twierdzę, że umieszczenie tych zadań w rozbuchanych etatowo komórkach realizacji, w pionie zwalczania przestępczości ekonomicznej jest pomyłką. Takie komórki realizacji są niewydolne, bo ani nie ma tam 60 czy 90 ludzi którzy znają się jednocześnie na profesjonalnym obezwładnianiu sprawców i jednoczesnym merytorycznym stosowaniu przepisów. Jak ktoś jest od wszystkiego (2w1) to jest do niczego -. nie zna się ani na tym, ani na tym - takie półśrodki.

Grupa (komórka) realizacyjna powinna działać z komórką operacyjno-rozpoznawczą, czy dochodzeniową, której zadaniem jest rozpracowywanie grup przestępczych, a zatrzymanie sprawców i dowodów tych przestępstw stanowi realne, podwyższone zagrożenie dla zdrowia i życia funkcjonariuszy.
Takiego zagrożenia niestety nie stanowią miękkie kontrole jaką jest kontrola SENT czy inne administracyjne, powtarzam tym bardziej że funkcjonariusze SCS dokonujący tych kontroli wyposażeni są w ŚPB w tym broń palną. Oczywiście w sytuacjach "awaryjnych" (wyjątkowych) grupa realizacyjna może udzielić im wsparcia.
 
Ostatnia edycja:
Bolo w trybie art.308 kpk wykonujesz czynności procesowe - np. zatrzymanie rzeczy, które są następstwem ujawnionego w toku kontroli przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Samo rozpoczęcie kontroli na targowisku czy w punkcie gier odbywa się w trybie administracyjnym, po okazaniu stałego upoważnienia (art.62 ust.5 ustawy o KAS), więc nie wymyślaj !!!!
Oczywiście są punkty, gdzie trzeba wyważać drzwi, podobnie jak pościgi za autem, które nie zatrzymało się do kontroli.
Rozmawiamy tutaj o SENT - niewątpliwie jest to miękka kontrola, podobnie jak czas pracy kierowców czy przewóz odpadów, kontrola transportu drogowego.
Równie dobrze możesz porównać tu zakopywanie odpadów niebezpiecznych w gruncie i wówczas zwalczanie tego typu procederu nie będzie się odbywało w ramach czynności tzw. "miękkich" kontroli.

Nie zamierzam też interpelować u posła, bo nie moim celem jest zabawa w politykę!!!!
Związek przedstawia projekt zmiany przepisów o SENT prosząc o uwagi, to je przedstawiamy, każdy jak je widzi. Co z tym związek zrobi, niestety nie mam na to wpływu.
ile zatrzymałeś automatów?

ja setki, wszystkie z wyjątkiem może 10 w 308

ci co robią automaty szczegóły znają

nie wymyślaj

stałe upoważnienie na automatach albo na targowisku przy fajkach czy na wjeździe komuś na chatę?

nie wymyślaj

ja rozmawiam o zaklasyfikowaniu automatów i rynków przez aplikanta do kontroli administracyjnych

co innego wejść na sklep, a co innego na chatę czy do handlującego tytoniem

co innego na legalny punkt z automatami a co innego na nielegalnystałe upoważnienie... weź się nie ośmieszaj teoretyku

co ma sent do automatów albo targowisk z fają...
 
Pamiętasz BOLO prewencję targowiskową???? chłopaki nosili długopisy w spodniach albo kije od szczotek :D :D i przeżyli te ciężkie czasy, a Ty piszesz, że kontrole na targowiskach są TWARDE. Oczywiście zdarzają się przypadki....ale mając jaja jak kamienie, nie wydmuchy dasz radę ;)
 
Pamiętasz BOLO prewencję targowiskową???? chłopaki nosili długopisy w spodniach albo kije od szczotek :D :D i przeżyli te ciężkie czasy, a Ty piszesz, że kontrole na targowiskach są TWARDE. Oczywiście zdarzają się przypadki....ale mając jaja jak kamienie, nie wydmuchy dasz radę ;)
gdzie napisałem że twarde?

napisałem że nie są, jak twierdzi aplikant, miękkie administracyjne

ile automatów zająłeś i ile z tego na stałe upoważnienie?
 
a są jeszcze legalne punkty z automatami???? chyba w kasynach :D
i właśnie wypowiedź o miękkich kontrolach - administracyjnych dotyczyła tych legalnych punktów, właśnie to ma wspólnego SENT z tymi kontrolami, podobnie budek na targowiskach czy rosjanek z torbami wypełnionymi fajką na bazarach przygranicznych itp. Grupę bojową zabierzesz ze sobą aby przegonić dwie rosjanki??? :D;D
To już się staje śmieszne i pokraczne

Gdzie napisałeś TWARDE??? zapytałeś w poście z godz. 16:53 i godz. 20:16 czy są miękkie i sam odpowiedziałeś: NIE. Więc zaprzeczeniem, przeciwieństwem miękkiego jest twarde :D :D

w poście z godz.10:41 gdybyś uważnie czytał, zamiast się nakręcać chodziło m.in. o kontrole gier hazardowych i automatów i kontrole na targowiskach, nie zwalczanie przestępczości hazardowej (zorganizowanej) czy zwalczanie przestępczości w obrocie wyrobami akcyzowymi. Kontrole są miękkie w oparciu o stałe upoważnienie (art. 62 ust. 5 ustawy o KAS) o tym była mowa w tym poście z godz. 10:41 wystarczy tylko czytać ze zrozumieniem i nie wyzywać od teoretyków, czy było tam napisane, że walka z zorganizowaną przestępczością hazardową miała by być zadaniem tej komórki od kontroli administracyjnych??? NIE. Rozmowa jest tutaj o SENCIE, a jest to "miękka" kontrola, do której nie musisz używać pana ze strzelbą, aby zatrzymać cysternę wiozącą paliwo lub inne tego typu towary, (pomijam, że funkcjonariusze SCS, którzy wykonują te kontrole też mają SPB, w tym broń palną krótką).

Chodziło o to, aby grupy realizacyjne (bojowe) przekierować na inny poziom walki z przestępczością - nie używać realizacji do kontroli miękkich typu SENT.
 
Ostatnia edycja:
a są jeszcze legalne punkty z automatami???? chyba w kasynach :D
i właśnie wypowiedź o miękkich kontrolach - administracyjnych dotyczyła tych legalnych punktów, właśnie to ma wspólnego SENT z tymi kontrolami
ile automatów zająłeś i ile z tego na stałe upoważnienie?

teoretycy...

a co do targowisk, jak się ma cojones to kija w spodnie nie trzeba było pchać

a twarde też miałem, z wizytą na pogotowiu, bo rozjechaliśmy się przy wjeździe z 4 stron o 3 minuty

i wlazłem pierwszy

ile automatów zająłeś?

w 308 nie wchodzisz wyłącznie po ustaleniach w wyniku kontroli

uzasadnione podejrzenie...

nigdy mi prorok nie podważył, mimo że kilkadziesiąt było skarżonych

ile automatów zająłeś?
 
Do góry