Senat przyjął ustawę bez poprawek

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy.
 

Komentarze

Czyli jednak rozwaga.

Mimo tego żałuję, że nie zdążyłem przeczytać, gdyż "ostro" jest najbliższe Prawdy ...
Tam było ostro o pewnym Panu z federacji. O tym co o tym myślę o tych dziesiątkach związków w formacji i jakie smutne efekty to przynosi. Sorki Cat za moje wcześniejsze wycieczki do Ciebie. Przyjmij proszę moje przeprosiny.
 
No to jeszcze bardziej żałuję, bo bym chętnie temu panu dołożył od siebie.
Spoko @Falcon. Nie pamiętam - więc nie ma sprawy.
W moim wieku należy oszczędzać miejsce na "twardym dysku" ... ;)
 
Do góry