Sąd orzekł, że ucywilnieni w maju 2017 r. funkcjonariusze zostali zwolnieni ze służby

Witam.

W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł 7 października 2021 r. pozytywny wyrok (VIII Pa 92/21) w sprawie sprostowania świadectwa służby dla ucywilinionego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej.
Podobnie jak Sąd Okręgowy w Legnicy (wyrok z 24 czerwca 2021 r. sygn. akt V Pa 47/21) Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakazał w świadectwie wpisywać „zwolnienie ze służby”, bowiem uznał za , że „przekształcenie w trybie art. 171 ust. 1 ustawy p.w. KAS jest w rzeczywistości, de facto „zwolnieniem ze służby”, a więc jednym z trzech alternatywnych warunków otrzymania świadectwa służby przewidzianym w art. 188 ust. 1 ustawy o KAS.

Oba wyroki są prawomocne i niezaskarżalne.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu ustnym do wyroku o sygn.. akt VIII Pa 92/21 podzielił stanowisko sądu I instancji, że proces przekształcenia stosunku służby w stosunek pracy (nieznany wcześniej polskiemu prawu) nie jest jednolitym procesem. Konstrukcję art. 165 ust. 7 p.w.K.A.S. w zw. z art. 171 ust. 1 pkt. 2 p.w.K.A.S. należy rozumieć w ten sposób, że najpierw dochodzi do zakończenia stosunku służby – zwolnienia ze służby (stosunku administracyjno – prawnego), a następnie dochodzi do nawiązania stosunku pracy (stosunku cywilno – prawnego.

W konsekwencji sądy obu instancji uznały, że w dnia 31.05.2017 r. powodowie zostali zwolnieni ze Służby Celno – Skarbowej i podjęli pracę w ramach stosunku pracy.

W ocenie sądu, funkcjonariusze powinni zatem otrzymać świadectwo służby, w którym zostanie wyraźnie odnotowane, że zostali zwolnieni ze służby, bowiem taka jest istota Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19.02.2020 r. (sygn. akt: III PZP 7/19).


Sąd określił również zasady dokonania sprostowania świadectwa służby i tak:

- w pkt 3 świadectwa należy wpisać: w dniu zwolnienia ze służby: 1) zajmowała stanowisko XX, 2) posiadała stopień służbowy YY;

- w pkt 4 należy wpisać: Stosunek służbowy ustał w wyniku zwolnienia ze służby.


Wydanie świadectw służby w ww. trybie powinno dotyczyć WSZYSTKICH UCYWILNIONYCH W MAJU 2017 r. funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej.

Przewodniczący ZZ CELNICY PL

Sławomir Siwy
 

Attachments

 • Prawidłowe świadectwo służby.pdf
  234,8 KB · Wyświetleń: 337
 • Świadectwo służby wyrok SO Legnica sygn. akt V Pa 47_21.pdf
  956,2 KB · Wyświetleń: 303
 • Świadectwo służby wyrok SO we Wrocławiu sygn. akt VIII PA 92_21.pdf
  39,6 KB · Wyświetleń: 244
 • Świadectwo służby wyrok SR w Legnicy sygn. akt IV P 330_20.pdf
  1,3 MB · Wyświetleń: 239
 • Świadectwo służby wyrok SR we Wrocławiu sygn. akt IV P 867_20.pdf
  169,2 KB · Wyświetleń: 244
Gratuluję kolegom spotkania się ze sprawiedliwością i zrozumieniem.

Zastanawiam się jaki wpływ na naszą rzeczywistość może mieć ten wyrok.

Czy można prosić wsparcie prawne związku o ocenę sytuacji ?

Chodzi o aspekt możliwej korekty świadectwa służby i otrzymania odprawy. Wielu ucywilnionych otrzymało świadectwa z błędnym wpisami. Są też i tacy co nie zwracali się o ten dokument.
Jaki wpływ może mieć powyższy wyrok i opinia sądu dot. nieprawidłowości procesu ucywilnienia na dochodzenie swoich praw w sporach sądowych w kwestii uznania lat ucywilnienia jako równorzędnych ze służbą ? Jest to kolejny wyrok w którym Sąd zwraca uwagę na ten problem.

Uważam że problem zadośćuczynienia w tej kwestii leży w interesie kierownictwa KAS ponieważ uznanie tych lat motywuje wielu z nas do dalszej pracy i, przynajmniej częściowo, poprawia wizerunek pracodawcy.
 
Gratuluję kolegom spotkania się ze sprawiedliwością i zrozumieniem.

Zastanawiam się jaki wpływ na naszą rzeczywistość może mieć ten wyrok.

Czy można prosić wsparcie prawne związku o ocenę sytuacji ?

Chodzi o aspekt możliwej korekty świadectwa służby i otrzymania odprawy. Wielu ucywilnionych otrzymało świadectwa z błędnym wpisami. Są też i tacy co nie zwracali się o ten dokument.
Jaki wpływ może mieć powyższy wyrok i opinia sądu dot. nieprawidłowości procesu ucywilnienia na dochodzenie swoich praw w sporach sądowych w kwestii uznania lat ucywilnienia jako równorzędnych ze służbą ? Jest to kolejny wyrok w którym Sąd zwraca uwagę na ten problem.

Uważam że problem zadośćuczynienia w tej kwestii leży w interesie kierownictwa KAS ponieważ uznanie tych lat motywuje wielu z nas do dalszej pracy i, przynajmniej częściowo, poprawia wizerunek pracodawcy.
Uważam, że sprawą honorową dla ustawodawcy powinno być teraz uznanie okresu ucywilnienia po 31.05.2017 jako równorzędnego że służbą. Zarówno dla tych, których ponownie przywrócono i służą nadal bądź odeszli że służby, ale też dla tych, którzy na emerytury odeszli będąc na stosunku cywilnoprawnym. Sprawy w sądach nic nie zmienią. To honor SKAS i MF powinien doprowadzić do szybkich zmian w u.o.z.e, w tym zakresie. Widzę tutaj niebagatelną rolę strony społecznej, a w szczególności Naszego ZZ Celnicy.
 
Proszę bardzo o odp. na pytania zadane przez Oli. Czy można zwracać się jeszcze (już np. po sprawach sądowych zakończonych niekorzystnie) o sprostowanie świadectwa, wypłatę odprawy. Do kogo?
 
prawdopodobnie roszczenie o wypłatę odprawy jest już niestety przeteminowane bo minął okres 3 lat od 2017 ale może jest też tak, że wyrok sądu powoduje nową sytuację. Sam byłem ucywilniony i od początku 2021r. wróciłem do służby w ramach naboru wewnetrznego i ten termin mi gdzieś przepadł. Co prawda kiedyś pisałem do DIAS wezwanie o wystawienie świadectwa pracy i wypłatę odprawy i to może powodować przywrócenie terminu ale nie pamiętam kiedy to było i nie mam kopii tego pisma, no ale może jest w teczce personalnej i muszę się tym zainteresować. Zgadzam się że związek mógłby w tej sprawie interweniowac. Zaliczenie lat ucywilnienia do lat służby to powinien być jeden z ważniejszych celów związku bo czas leci nieubłaganie...
 
Uważam, że sprawą honorową dla ustawodawcy powinno być teraz uznanie okresu ucywilnienia po 31.05.2017 jako równorzędnego że służbą. Zarówno dla tych, których ponownie przywrócono i służą nadal bądź odeszli że służby, ale też dla tych, którzy na emerytury odeszli będąc na stosunku cywilnoprawnym. Sprawy w sądach nic nie zmienią. To honor SKAS i MF powinien doprowadzić do szybkich zmian w u.o.z.e, w tym zakresie. Widzę tutaj niebagatelną rolę strony społecznej, a w szczególności Naszego ZZ Celnicy.
Ani SKAS ani MF honoru nie mają niestety
 
prawdopodobnie roszczenie o wypłatę odprawy jest już niestety przeteminowane bo minął okres 3 lat od 2017 ale może jest też tak, że wyrok sądu powoduje nową sytuację. Sam byłem ucywilniony i od początku 2021r. wróciłem do służby w ramach naboru wewnetrznego i ten termin mi gdzieś przepadł. Co prawda kiedyś pisałem do DIAS wezwanie o wystawienie świadectwa pracy i wypłatę odprawy i to może powodować przywrócenie terminu ale nie pamiętam kiedy to było i nie mam kopii tego pisma, no ale może jest w teczce personalnej i muszę się tym zainteresować. Zgadzam się że związek mógłby w tej sprawie interweniowac. Zaliczenie lat ucywilnienia do lat służby to powinien być jeden z ważniejszych celów związku bo czas leci nieubłaganie...
Informowałem w zeszłym roku w marcu, że nadchodzi termin przedawnienia dochodzenia odprawy za bezprawne zwolnienie ze służby i wtedy należało coś z tym zrobić. Były dwie szkoły, jedna uważała że samo zawezwanie dyrektora do wypłaty odprawy przerywa bieg terminu przedawnienia. Ja natomiast z ostrożności procesowej oprócz tego że zawezwałem dyrektora do wypłaty odprawy wniosłem do sądu o ugodę, choć wiedziałem że dyrektor nie pójdzie na żadną ugodę to uzyskałem w ten sposób przerwanie biegu terminu przedawnienia (wpływ zawezwania o ugodę do sądu). Jeżeli nie zrobiłeś nic z tych rzeczy: to niestety kicha Panie Dziejku :unsure:
 
Gratuluję kolegom spotkania się ze sprawiedliwością i zrozumieniem.

Zastanawiam się jaki wpływ na naszą rzeczywistość może mieć ten wyrok.

Czy można prosić wsparcie prawne związku o ocenę sytuacji ?

Chodzi o aspekt możliwej korekty świadectwa służby i otrzymania odprawy. Wielu ucywilnionych otrzymało świadectwa z błędnym wpisami. Są też i tacy co nie zwracali się o ten dokument.
Jaki wpływ może mieć powyższy wyrok i opinia sądu dot. nieprawidłowości procesu ucywilnienia na dochodzenie swoich praw w sporach sądowych w kwestii uznania lat ucywilnienia jako równorzędnych ze służbą ? Jest to kolejny wyrok w którym Sąd zwraca uwagę na ten problem.

Uważam że problem zadośćuczynienia w tej kwestii leży w interesie kierownictwa KAS ponieważ uznanie tych lat motywuje wielu z nas do dalszej pracy i, przynajmniej częściowo, poprawia wizerunek pracodawcy.
Te wyroki będą miały wpływ jak to określiłeś " na naszą rzeczywistość". Według prawników nie ma znaczenia co dyrektor nabazgrał w świadectwie służby liczy się stan faktyczny zgodny z orzecznictwem. Dlatego można na podstawie tych wyroków wnosić do dyrektora o sprostowanie świadectwa służby lub o jego wydanie. O odprawę również można wnosić pod warunkiem że przerwany został bieg terminu przedawnienia o czym pisałem w poście wyżej:):whistle::whistle::whistle:
 
Te wyroki będą miały wpływ jak to określiłeś " na naszą rzeczywistość". Według prawników nie ma znaczenia co dyrektor nabazgrał w świadectwie służby liczy się stan faktyczny zgodny z orzecznictwem. Dlatego można na podstawie tych wyroków wnosić do dyrektora o sprostowanie świadectwa służby lub o jego wydanie. O odprawę również można wnosić pod warunkiem że przerwany został bieg terminu przedawnienia o czym pisałem w poście wyżej:):whistle::whistle::whistle:
Sądzę, że należy cierpliwie oczekiwać reakcji ZUS, t.j. na ponowne przeliczanie emerytur...:cool:
 
Informowałem w zeszłym roku w marcu, że nadchodzi termin przedawnienia dochodzenia odprawy za bezprawne zwolnienie ze służby i wtedy należało coś z tym zrobić. Były dwie szkoły, jedna uważała że samo zawezwanie dyrektora do wypłaty odprawy przerywa bieg terminu przedawnienia. Ja natomiast z ostrożności procesowej oprócz tego że zawezwałem dyrektora do wypłaty odprawy wniosłem do sądu o ugodę, choć wiedziałem że dyrektor nie pójdzie na żadną ugodę to uzyskałem w ten sposób przerwanie biegu terminu przedawnienia (wpływ zawezwania o ugodę do sądu). Jeżeli nie zrobiłeś nic z tych rzeczy: to niestety kicha Panie Dziejku :unsure:
jest tak dokładnie jak napisałeś Basic : dlatego napisałem wezwanie o wypłatę odprawy i wystawienie świadectwa służby jeszcze w lutym 2020r. teraz to wygrzebię i znowu napiszę nowe wezwanie, a jeśli nic z tego nie wyjdzie to faktycznie trzeba będzie postąpić tak jak Ty i nie odpuszczać tej sprawy
 
Ważne są odprawy, ważne są skorygowane świadectwa służby. Lecz najważniejszy jest według mnie wyrok NSA z 8.02.2019 sygn. I OSK 1900/18.
Wszystko co zawierają przepisy ustawy wprowadzającej ustawę o KAS jak i sama ustawa o KAS w odniesieniu do trwałości stosunku administracyjnoprawnego jest niezgodne z zasadami praworządności. Najpierw musi być decyzja administracyjna o zwolnieniu ze służby ze szczegółowym uzasadnieniem przesłanek do zwolnienia, z prawem do odwołania zwalnianego funkcjonariusza do sądu. Potem zaś jeśli pracodawca chce może go zatrudnić w charakterze pracownika. Wszystkie inne wyroki w tym o odprawy, korekty świadectw służby to już pochodne tego wyroku. Ten jest według mnie kluczowy i przesądzający o tym, że nie mieli prawa nikogo pozbawić munduru bez wydania decyzji o zwolnieniu że służby. Zatem stosunek służby trwał bądź trwa do dziś jeżeli kto# pracuje w kas nadal. Ten kto odszedł na emerytur~ cały ten okres ucywilnienia obojętnie czy przerwany ponownym przyjęciem do SCS, czy też nie - powinien mieć uznany jako równorzędny ze służbą w myśl art. 13 u.o.z.e. Bez batalii sądowej tylko poprzez nowelizację samej ustawy. To jest argument NSA.
 
...

Uważam że problem zadośćuczynienia w tej kwestii leży w interesie kierownictwa KAS ponieważ uznanie tych lat motywuje wielu z nas do dalszej pracy i, przynajmniej częściowo, poprawia wizerunek pracodawcy.
Na tę chwilę to wygląda jednak inaczej: "Problem zadośćuczynienia w tej kwestii leży w interesie kierownictwa KAS ponieważ NIEuznawnie tych lat DEmotywuje wielu z nas do dalszej pracy i, zdecydowanie uwłacza wizerunkowi praworządnego pracodawcy." :)
 
Na tę chwilę to wygląda jednak inaczej: "Problem zadośćuczynienia w tej kwestii leży w interesie kierownictwa KAS ponieważ NIEuznawnie tych lat DEmotywuje wielu z nas do dalszej pracy i, zdecydowanie uwłacza wizerunkowi praworządnego pracodawcy." :)
Wizerunek ??? Przy tej ilości zmian NA STANOWISKACH nikt nie poczuwa się do winy. Co obecnych DIAS
obchodzą jakieś "banasiowe" reformy i quasi uzgodnienia (poparcia) ze ZZ... Sądy są od wydawania wyroków,
a karuzela kręci się dalej...w trosce o zachowanie czystości powietrza ograniczymy ilość spożywanego mięsa i przerzucimy się na ryż (najlepiej GMO ). Co do motywacji ze strony kierownictwa KAS to przecież ciągle motywuje swój bezład brakiem albo czasu albo środków albo niemocą ( bo to leży w gestii..bla, bla).
I na koniec, tak dla rozbudzenia - NIE WSZYSCY zwolnieni CELNICY są nie zadowoleni. :coffee:
 
Wizerunek ??? Przy tej ilości zmian NA STANOWISKACH nikt nie poczuwa się do wina. Współdzielone DIAS
obchodzą jakieś "banasiowe" reformy i quasi uzgodnienia (poparcia) ze ZZ... Sądy są od wydawania wyroków,
a karuzela kręci się dalej...w trosce o zachowanie czystości powietrza ograniczymy dostęp do gry i przerzucimy się na ryż (najlepiej GMO). Co do motywacji ze strony kierownictwa KAS to przecież ciągle motywuje swój bezład brakiem albo czasu albo środków albo niemocą ( bo to leży w gestii..bla, bla).
I na koniec, tak dla rozbudzenia - NIE WSZYSCY zwolnieni CELNICY są nie zadowoleni. :Kawa:
Ja jestem bardzo zadowolony, prawie 34 lata w służbie, 4 lata na ucywilnieniu, co daje średnio 1000 zł mniej do przyszłej pełnej emerytury mundurowej, która przypadnie za 10 lat.
 
Do góry