Rząd przyjął Uchwałę modernizacyjną

List Ministra Finansów Mariana Banasia do Pracowników i Funkcjonariuszy KAS dotyczący Modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022


Szanowni Państwo

Pracownicy i Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej


Z przyjemnością i satysfakcją informuję Państwa, że Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę w sprawie ustanowienia programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. Zagwarantowanie możliwości wieloletniego rozwoju KAS oraz zapewnienie Państwu odpowiednich warunków pracy i służby było moim osobistym celem od momentu powstania nowej administracji skarbowej. Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów program postrzegam jako bardzo istotny etap procesu budowy nowoczesnej i efektywnej administracji skarbowej, który wspólnie rozpoczęliśmy w marcu 2017 r.

KAS jest służbą współodpowiedzialną za bezpieczeństwo finansowe państwa, dlatego uchwała modernizacyjna jest inwestycją w formację, która realizuje zadania o strategicznym znaczeniu dla naszego kraju. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie korzystna dla budżetu państwa, ponieważ stworzy warunki do zwiększenia efektywności poboru danin publicznych oraz podniesienia skuteczności zwalczania przestępstw gospodarczych i nadużyć podatkowych. Naszym zadaniem jest teraz tę inwestycję zrealizować, pamiętając, że działalność KAS ma niebagatelny wpływ na sytuację budżetową, a stabilne finanse publiczne są podstawą do realizacji programów społecznych, z których korzystają miliony Polaków.

KAS dąży do ciągłej poprawy jakości obsługi podatników. Buduje partnerskie relacje z przedsiębiorcami, oparte na zaufaniu i wsparciu w wykonywaniu obowiązków podatkowych. Jesteśmy przyjaźni dla uczciwych firm i dbamy o coraz lepszą ochronę zasad konkurencji oraz wolności gospodarczej. Nie ulega wątpliwości, że sprostanie tym wyzwaniom wymaga nieustannego rozwoju i zwiększania efektywności KAS. Z tym z kolei wiążą się konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji i ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w dwóch kluczowych obszarach: zasobów ludzkich oraz infrastruktury. Uchwalony program wieloletni wychodzi naprzeciw potrzebom KAS, zapewniając środki finansowe niezbędne do jej kompleksowego rozwoju w najbliższych latach.

Uchwała modernizacyjna to ogromny sukces Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz pani profesor Teresie Czerwińskiej za wyrażenie zgody na program modernizacji KAS. Składam osobiste podziękowania i wyrazy uznania tym wszystkim, którzy swoją sumienną i niezwykle odpowiedzialną pracą współtworzą renomę KAS oraz przyczyniają się do zapewniania Polsce i Polakom bezpieczeństwa finansowego. Jestem przekonany, że Państwa profesjonalizm, zaangażowanie oraz otwartość i życzliwość pozwolą nam osiągnąć sukces i dobrze wykorzystać środki zainwestowane w KAS.


Ciesząc się z uchwalonego dzisiaj programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej, życzę Państwu jedynej w swoim rodzaju satysfakcji, jaką daje służba dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i Jej obywateli.


Marian Banaś

MINISTER FINANSÓW
 

Komentarze

Do góry