Rozprawa karna dot. procesu mianowań na stopnie służbowe

temida.jpgW dniu 23.02.2011r. o godz. 12:10 w sali nr 382 w SR dla W-wy Śródmieścia odbędzie się rozprawa w sprawie karnej dot. mianowań funkcjonariuszy na stopnie służbowe w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie art.17 par.1 pkt9 Kodeksu Postępowania Karnego.
Otrzymujemy informacje o składaniu oświadczeń przez pokrzywdzonych funkcjonariuszy o przyłączeniu się do procesu. Oświadczenie można złożyć jedynie do czasu otwarcia przewodu sądowego.
 

Komentarze

Szatan widzi, że czasu ma mało,

Atakuje więc ziemię już całą,

Pieczętuje swe sługi na czołach

I zasiada na wielu już tronach.
 
qwertz - to swoisty test, próba dojścia do prawdy.

Edward54R - Jak to ograniczono?
W dniu wczorajszym otrzymałem pismo z sądu o następującej treści:
Doręczenie odpisu postanowienia z 3 lutego 2011r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia V Wydział karny doręcza Panu jako oskarżycielowi posiłkowemu ubocznemu odpis zapadłego poza rozprawą postanowienia z dnia 3 lutego 2011r.
W Postanowieniu tym ograniczono liczbę oskarżycieli posiłkowych do pięciu osób.
Na to postanowienie nie przysługuje zażalenie
 
Już też wiem o tym. Sąd uznał, że dla sprawnego przebiegu procesu tak będzie lepiej.
Niemniej Policjanci na ważnych dla funkcjonowania ich formacji procesach stwiali się jako widownia w sądzie w umundurowaniu w kilkadziesiąt osób. Wtedy też łatwo zainteresować media.
 
Dobrze, by było zrobić podobnie.
Tylko chyba w umundurowaniu służbowym, nie galowym - nie mam czego się szczycić z moim stopniem za moją wieloletnią i nie naganną służbę.
 
Do góry