Rozkład czasu pracy członków KSC - zarządzenie PRM nr 525

Dnia 10.11.2023 r. wysłane zostało pismo do Premiera w związku z zarządzeniem nr 525

"Mając na uwadze treść Zarządzenia nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów, w tym rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej, w części dotyczącej zapisu z § 2. 1. 2) regulującego kwestię godzin pracy w następujący sposób:

Dyrektor generalny urzędu ustala czas pracy urzędu, w tym rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej, w taki sposób, aby praca w urzędzie była rozpoczynana nie wcześniej niż o godzinie 7.00 i nie później niż o godzinie 10.00, z zastrzeżeniem § 4,

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się do Pana Premiera o analizę, czy powyższe wpłynie negatywnie na dotychczasową organizację pracy, a jeśli tak, zmianę zapisów tegoż Zarządzenia w taki sposób, aby praca w urzędzie była rozpoczynana nie wcześniej niż o godzinie 6.00 i nie później niż o godzinie 10.00

Sprawa dotyczy rzeszy członków korpusu Służby Cywilnej.

Czytaj więcej w załączonym piśmie."
 

Attachments

  • celnicy92-23-Prezes RM - Zarządzenie dot.godz.pracy.pdf
    200,3 KB · Wyświetleń: 363
Back
Do góry