• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
    Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

    Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
    Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
    Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
    Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

REWELACJA!!! Przygotowane specjalnie dla celników - nowe, dodatkowe ubezpieczenie OC, ochrona prawna, NNW

EKU_FAKS_LOGO.jpg Nowe przepisy wprowadzają odpowiedzialność majątkową celników za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych – w mieniu Skarbu Państwa będącym w dyspozycji służb podległych ministrowi finansów.

Przygotowaliśmy dla Was ofertę ubezpieczenia, która dotyczy zakresu odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.
To bardzo dobra oferta. Ponadto zawiera zwrot kosztów adwokata i innych kosztów w postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych, karnych.
Posiada także opcję wypłaty wysokiej bezzwrotnej pomocy finansowej w razie zawieszenia.
To oferta przygotowana specjalnie dla funkcjonariuszy celnych wraz z firmą Generali.


Szanowni Państwo,

Formuła ubezpieczenia jakie chcemy Państwu zaproponować jest dostosowana do przepisów prawa oraz specyfiki pracy i została sprawdzona przez naszego brokera EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SP. z. o.o. m.in. w Straży Granicznej.

Program oferowany jest jako pakiet ryzyk składający się z :
1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: obejmuje odpowiedzialność cywilną funkcjonariusza/pracownika za szkody powstałe w mieniu lub na osobie w związku z wykonywanym zawodem
2. Ubezpieczenia ochrony prawnej: w ramach ubezpieczenia pokryte są koszty ochrony prawnej, poniesione przez ubezpieczonego w celu obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postępowaniach przed sądami polskimi, prowadzonych z jego udziałem w charakterze podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym lub postępowaniu administracyjnym w sprawach ze stosunku służbowego.
3. Ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych: obejmuje wypłatę funkcjonariuszowi świadczenia w wysokości wstrzymanego uposażenia w przypadku zawieszenia go w pełnieniu czynności służbowych.

Dokładny zakres ubezpieczenia znajduje się w załączonej Ulotce OC_NW_SC.

Zasady funkcjonowania programu ubezpieczeń:
· Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, Ochrony prawnej mogą wykupić tylko osoby, które przystąpiły do Grupowego Ubezpieczenia Generali Certum Max GENERALI ŻYCIE TU S.A.
· Podstawą ubezpieczenia jest zakres Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej do którego można dokupić opcję ochrony prawnej i/lub świadczenie z tytułu zawieszenia w czynnościach służbowych
· Program ubezpieczeń zostanie uruchomiony w momencie zadeklarowania chęci przystąpienia do ubezpieczenia min. 100 funkcjonariuszy/pracowników
· Zainteresowana przystąpieniem do ubezpieczenia osoba zgłasza chęć przystąpienia do ubezpieczenia na e-mail ubezpieczenia@celnicy.pl lub do osób obsługujących ubezpieczenie Generali Życie TU S.A. w Izbie. W momencie zebrania wymaganego limitu grupy – każda zadeklarowana osoba zostanie poinformowana o terminie uruchomienia ubezpieczenia.
· W przypadku rozproszenia grupy zainteresowanych z poszczególnych Izb istnieje możliwość uruchomienia polisy centralnej, do której przystąpić będą mogli funkcjonariusze i pracownicy z każdej Izby Celnej. W przypadku takiego rozwiązania składki ochronne opłacane będą przez ubezpieczonych samodzielnie na wskazany numer rachunku bankowego.

W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące zaproponowanego programu ubezpieczeń oraz druki przystąpienia do ubezpieczenia.

Jednocześnie prosimy o dokładne zapoznanie się z przedstawionymi warunkami programu, w razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą.

Z poważaniem
ZZ CELNICY PL

Pokaż załącznik: Deklaracja z ulotką I_OC_NW_SC_140709 (1).pdf
Pokaż załącznik: Ulotka_OC_NW_SC (1).pdf
 
Back
Do góry