Publikujemy uzasadnienie jedego z wyroków WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.12.2017 r. - dot. ucywilnienia


II SA/Go 749/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi R.D. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. w przedmiocie złożenia propozycji warunków zatrudnienia I. uchyla zaskarżony akt, II. uznaje obowiązek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do złożenia skarżącemu R.D pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględni posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania, III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącego R.D. kwotę 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Polecamy zapoznanie się z uzasadnieniem:
Uzasadnienie
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AB3D2A69F6
 
Do góry