Przekroczyliśmy 90 000 podpisów - 22 sierpnia można jeszcze wysłać podpisy!

Pracownicy i Funkcjonariusze KAS
wszyscy

Koleżanki i Koledzy!


W dniu 21 sierpnia przekroczyliśmy 90 000 podpisów pod projektem KAS.

Na pewno wiele podpisów jest w drodze, ale jest obawa, że może Nam niewiele zabraknąć.
Byłoby niezmiernie żal wysiłku, który wielu z Nas włożyło w działania na rzecz poprawy statusu materialnego całego środowiska zawodowego KAS, angażując się w akcję.

Dlatego zwracam się z apelem i gorącą prośbą o maksymalny wysiłek KAŻDEGO i działanie jeszcze dzisiaj i jutro.

Podpisy musimy zawieźć do Sejmu do 24 sierpnia do godz. 16:00, dlatego można jeszcze nadać list do Nysy na adres jw. w dniu 22 sierpnia priorytetem lub kurierem.

Proszę by KAŻDY kto czyta niniejszy apel, wydrukował załączony wykaz i przeszedł się dzisiaj i jutro od pokoju do pokoju, od biurka do biurka, przez wszystkie stanowiska służby i pracy i poprosił KAŻDEGO o poparcie projektu i złożenie swojego podpisu.


Zał – wykaz do zbierania podpisów i projekt ustawy

Pozdrawiam
Sławomir Siwy

Pokaż załącznik: Komitet KAS Komunikat16.doc
Pokaż załącznik: obywatelski projekt ustawa modernizacja KAS.pdf
Pokaż załącznik: KOMITET WYKAZ KAS.doc
 
Do góry