Przed KŚ zeznawał Jacek Skonieczny - Z-ca Dyr. Dep. KS

Z zeznań Jacka Skoniecznego, byłego wicedyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej MF przed komisją VAT


1️.Nie wie dlaczego Polska z 2,5 rocznym opóźnieniem przystąpiła do platformy wymiany danych Eurofisc w obszarze grupy roboczej procedury celnej 42. (Trybunał Obrachunkowy ustalił, że straty państw członkowskich w tej procedurze wynosiły do 29% należnych wpływów).

2️.Nie było systemu natychmiastowego wykreślania firm-słupów z rejestru aktywnych podatników. Zależało to od szybkości przesyłania pisma przez dyrektora UKS do dyrektora US. Zdarzało się, że firma namierzona przez kontrolę skarbową jako oszust jeszcze długo była aktywnym podatnikiem i mogła dokonywać kolejnych wyłudzeń.

3️.W obrocie telefonami komórkowymi wyłudzenia na dużą skalę zaczęły się od 2012 roku. Pion kontroli wnioskował o zmiany systemowe, ale nie zostały one przeprowadzone do lata 2015.

4️.Kontrola skarbowa nie prowadziła szczególnych działań sprawdzających po zniesieniu zabezpieczeń w imporcie (nowa luka rozszerzająca możliwość wyłudzeń). Urzędy celne były zobowiązane sprawdzić złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym w terminie, bez względu na to, czy deklaracja była prawdziwa a naliczony podatek zapłacony.

5️.Kontrola skarbowa nie prowadziła też działań w zakresie odwróconego vatu dla podmiotów zagranicznych (suma zwrotów wypłacanych przez II US Warszawa Śródmieście wzrosła rok do roku o 100%).

 

Komentarze

Do góry