Protokół ze spotkania SSC ze Związkami Zawodowymi w dniu 10.11.2010r.

W dniu 10.11.2010r. odbyło się spotkanie SSC ze Związkami Zawodowymi. Przedstawiciele ZZ Celnicy PL nie wzięli udziału w spotkaniu z uwagi na fakt, iż MF nie udzielił odpowiedzi na pismo skierowane do SSC o charakter spotkania.
ZZ Celnicy PL stoi na stanowisku, iż zgodnie z prawem zasady wynagradzania winny podlegać uzgodnieniom. Nie jest właściwy tryb konsultacji wynikający z art.19 ustawy o Związkach zawodowych, dzięki któremu Ministerstwo zupełnie dowolnie traktuje uwagi zgłaszane przez stronę społeczną i w rzeczywistości Związki są pozbawiane praw wynikających z ustawy o Związkach zawodowych nakazujących uzgodnienie zasad wynagradzania.
Wszystkie Związki mają w tej kwestii identyczne stanowisko, wszystkie jednak, poza jedynie ZZ Celnicy PL, podporządkowują się działaniom Resortu, mimo iż wielokrotnie w przeszłości przekonaliśmy się boleśnie o tym jakie konsekwencje niesie taki tryb dialogu społecznego.
ZZ Celnicy PL uważa nadto, iż w kwestii wartościowania stanowisk wszystkie Związki powinny przystąpić do wspólnego protestu. Na APEL skierowany do Przewodniczących wszystkich central nikt jednak nie odpowiedział.

Co zrobić, aby organizacje społeczne działające w SC postępowały zgodnie z tym co deklarują w swoich pismach?

Protokół ze spotkania
http://zz.celnicy.pl/tekst-492.html
 

Komentarze

Ponownie twierdze,że w wyniku wartościowania osobą obecnie zajmującym wyższe stanowiska winno być zaproponowane równorzędne na innym stanowisku a nie degradacja ich a bardzo dziwne awansowanie ze stanowiska m.kc.k.c czy st.k.c. i do tego rachmistrzów aspirantów a oficerowie degradowani są do grupy specjalistów.Skoro kierownikiem referatu ma być oficer i ml.ekspert to jak ci nowi eksperci ze stopniami z najniższej półki dojdą do stopnia oficera.Dodatkowo ponownie twierdze,że takie działania powodują że aspirant jest starszym ekspertem a oficer ,dawny ekspert, st.specjalistą.Jak ma st.ekspert zostać Nacz.czy DIC gdy nie ma stopnia oficerskiego a aby do niego dojść upłyną lata.Przecież to nielogiczne i marnotrawi to dokonania doświadczonych i także wykształconych f.celnych gdyż jedyna ich wina to jest to, że znaleźli się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim cz
 
Do góry