PROTEST W SŁUŻBIE CELNEJ. Celnicy sprzeciwiają się działaniom MF zakłócającym normalne funkcjonawianie Służby!!!

czeczpospolita.jpg W Służbie Celnej siłowo wdrażane jest zarządzenie Ministra Finansów w sprawie dokonywania opisu i wartościowania stanowisk funkcjonariuszy celnych. Zarządzenie sprzeczne z innymi aktami prawnymi podpisanymi przez Ministra Finansów np. zarządzeniem nr 8 Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz.Urz. Nr 4, poz. 21 ze zmianami) oraz Regulaminami Izb i Urzędów.
Zarządzenie, które jest aktem prawnym sprzyjającym korupcji gdyż sytuuje funkcjonariuszy celnych z zewnętrznej granicy UE, oraz zwalczających przestępczość w Grupach Mobilnych jak rownież odpowiadających za wpływy akcyzowe w najniższych kategoriach zaszeregowania.
Celnicy, którzy mają bezpośredni kontakt z przedsiebiorcą zostali zdegradowani, tak jakby po kilkunastu latach służby zaczynali pracę od nowa.
Celnicy informują, iż głównym celem wartościowania jest uwłaszczenie się wąskiej grupy na Uchwale modernizacyjenj Rządu RP w sprawie modernizacji Służby Celnej w latach 2009-2011. Jak twierdzą to swoisty skok na kasę. Pole do nadużyć i kumoterstwa. W sytuacji kiedy budżet ledwo został dopięty, kierownictwo SC zaplanowało nawet kilkutysięczne podwyżki dla wybranej grupy beneficjentów, głównie z kadry kierowniczej. To niespotykana nigdzie obłuda władzy. Nepotyzm i kumoterstwo kosztem podatników i szeregowych celników - niestety wszystko w świetle prawa.
Celnicy, nie godząc się z taką arogancją władzy, zapowiadają protesty.

http://www.rp.pl/artykul/554985-Czy-bedzie-blokada--granicy-.html
 

Komentarze

Do góry