• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
    Nasz Związek zrzesza 6987 członków.

    Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
    Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
    Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
    Składki członkowskie należy wpłacać na konto: 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Protest sfery budżetowej - Warszawa 22 września 2010r.

"Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.

Stanowisko
Związków Zawodowych państwowej sfery budżetowej
w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń na rok 2011

Przedstawiciele Związków Zawodowych – sygnatariusze niniejszego Stanowiska w sprawie założeń Rządu do projektu budżetu państwa na rok 2011, w części dotyczącej zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, żądają:
1. wprowadzenia korekty do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011, zgodnie
z propozycją central związkowych: NSZZ ”Solidarność”, OPZZ i FZZ FORUM, i przyjęcia wzrostu wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej o 5,3%, co stanowiłoby rekompensatę wynikającą
z kosztów inflacji ostatnich lat;
2. pilnego rozpoczęcia negocjacji, w sprawie stabilnego wieloletniego wzrostu wynagrodzeń
w Służbie Cywilnej, dla pracowników urzędów państwowych oraz funkcjonariuszy państwowych.
Uzasadnienie
W 2010 roku zamrożono wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej ze względu na „kryzys światowy”.
Dodatkowo, w wyniku inflacji w latach 2009 -2010, wynagrodzenia straciły na wartości co najmniej 5%.
Dlatego za niezrozumiałą i nieuzasadnioną z wielu względów, należy uznać propozycję Rządu,
by zamrozić wynagrodzenia państwowej sfery budżetowej również na rok 2011, a także na lata następne.
Służby, których pracowników i funkcjonariuszy reprezentujemy, mają szczególny charakter, chronią stabilność struktur państwowych, ekonomiczny interes Państwa oraz życie i mienie Obywateli. Ponadto ich charakter zabrania lub znacznie ogranicza możliwość podjęcia dodatkowej pracy. Dlatego wynagrodzenie jest najważniejszym, często jedynym, fundamentem ekonomicznym naszego życia.
Zamrożenie kolejny raz z rzędu środków na wynagrodzenia, w naszym przekonaniu, nie mieści się
w definicji „godnego wynagrodzenia” i nie jest też fundamentem motywacyjnym, czy ekonomicznym jakiejkolwiek pracy. Ponadto uderza ono nie tylko bezpośrednio w pracowników i funkcjonariuszy, ale także w funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.
W przypadku służb mundurowych, służby cywilnej, zagranicznej i administracji, już w chwili obecnej w wielu miejscach, wykorzystanie budżetu wynagrodzeń (płac) jest na poziomie grożącym koniecznością zwalniania pracowników, co i tak nie zwiększy wynagrodzeń innym zatrudnionym, a jedynie utrzyma je na dotychczasowym poziomie przy zwiększonym zakresie obowiązków.
W dobie wyzwań ekonomicznych stojących przed państwem polskim, w dobie konieczności rozwijania służb chroniących przed przestępczością zorganizowaną, zagrożeniami terrorystycznymi, a także przed skutkami wszelakich kataklizmów, należy zwrócić uwagę na konieczność umocnienia roli służb państwowych, a nie ich osłabiania dla chwilowego interesu.
Dlatego też sygnatariusze niniejszego Stanowiska, reprezentujący Związki Zawodowe pracowników sfery budżetowej, wnoszą jak na wstępie."

MANIFESTACJA WYRUSZY Z PLACU DEFILAD. JAK INFORMUJĄ PORTALE INTERNETOWE PIERWSZY HEPENNING ODBĘDZIE SIĘ POD MINISTERSTWEM FINANSÓW, NASTĘPNIE DEMONSTRACJA PRZEJDZIE POD MINISTERSTWO GOSPODARKI, A NASTĘPNIE POD KANCELARIĘ PREMIERA I SEJM. PIKIETA ODBĘDZIE SIĘ 22 WRZEŚNIA 2010R.
 
Back
Do góry