PROJEKTY OBYWATELSKIE - INFORMACJA

Pracownicy i Funkcjonariusze KAS
wszyscy

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że ZZ Celnicy PL postanowił rozpocząć dwie inicjatywy obywatelskie i wnieść do Sejmu, podpisane przez Nas wszystkich, Naszych bliskich i znajomych oraz innych Obywateli, do których każdy z Nas się zwróci, projekty dwóch ustaw. Pierwsza dotyczy projektu ustawy modernizacyjnej dla KAS, w której przewidujemy 300 mln zł każdego roku przez 6 lat (2019-2024) na podwyżki dla pracowników KAS z Korpusu Służby Cywilnej, pracowników KAS nie będących w Korpusie Służby Cywilnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej. Środki w projekcie podzieliliśmy w równej wysokości na poszczególne kategorie pracownicze i funkcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych i pełniących służbę. Druga inicjatywa dotyczy zrównania praw wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych, czyli zniesienia dodatkowych, nieistniejących w innych formacjach mundurowych wymogów przejścia na emeryturę tj. tzw. "€žzadań policyjnych"€, wieku 55 lat i naliczania emerytury mundurowej przed rokiem 1999.
Ustawy są do pobrania na www.celnicy.pl W tym celu zostanie utworzona specjalna zakładka - Projekty obywatelskie
Obecnie jesteśmy na etapie skierowania ustaw do Sejmu w celu wydania Postanowienia Marszałka Sejmu. Od wydania Postanowienia będziemy mieć trzy miesiące na zebranie minimum stu tysięcy podpisów.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji w całej KAS. Rozmawiajcie o tym i przekazujcie wykazy innym. Aby akcja była sukcesem, powinien działać każdy w KAS. Osiągnięcie celu zależy zatem tylko i wyłącznie od Nas samych. Pamiętajmy, że każda osoba wpisuje się na dwa wykazy.

Każdy pracownik i funkcjonariusz KAS proszony jest o zebranie i przekazanie na adres 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50 lub do Przewodniczących ZZ Celnicy PL w poszczególnych IAS, co najmniej 10 podpisów na każdym z wykazów, zebranych wśród swoich bliskich, znajomych, także obcych ludzi, a najlepiej gdyby udało się każdemu zebrać dużo więcej podpisów. Są osoby, które już zebrały kilkadziesiąt, a nawet ponad 200. To wbrew pozorom łatwe i przyjemne zadanie. Dziękuję wszystkim za działania.


Zał wykazy 2 szt


Pozdrawiam:
Pełnomocnik Komitetów
SŁAWOMIR SIWY
Pokaż załącznik: KOMITET-APEL3.doc
Pokaż załącznik: obywatelski projekt emerytury.doc
Pokaż załącznik: KOMITET WYKAZ EMERYTURY.doc
Pokaż załącznik: KOMITET WYKAZ KAS.doc
Pokaż załącznik: obywatelski projekt ustawa modernizacja KAS.doc
 
Do góry