• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6987 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Projekt ustawy o zmianie ustawy o KAS - urzędnik KAS

PRACOWNICY KAS


Koleżanki i Koledzy!


Związek zawodowy CELNICY PL podjął inicjatywę ustawodawczą w celu poprawy warunków pracy pracowników KAS. Nie ma na co czekać, nikt za nas tego nie załatwi.


Z powodzeniem wprowadziliśmy w 2017 r. w ten sam sposób funkcjonariuszy do ustawy o emeryturach mundurowych, teraz wspólnie, z Waszą pomocą, wprowadzimy URZĘDNIKA KAS (obecny członek korpusu Służby Cywilnej) do ustawy o KAS.

Wielka organizacja, szanowany pracownik, wysoki status materialny i prawny!!!

Analizując szczegółowo wszystkie ograniczenia uniemożliwiające od lat wprowadzenie dla pracowników KAS dodatkowych, dedykowanych tylko dla KAS uprawnień, opracowaliśmy z kancelariami prawnymi i naszymi doradcami najskuteczniejszą drogę prawną, która znosi te wszystkie ograniczenia i
umożliwia wreszcie znaczące podniesienie statusu prawnego, socjalnego i materialnego pracowników KAS.

Z tą myślą, specjalnie dla pracowników KAS, przygotowaliśmy projekt ustawy o zmianie ustawy o KAS, który podnosi rangę Naszego zatrudnienia w KAS, poprzez przejście na wniosek w status mianowanego urzędnika KAS, z licznymi uprawnieniami np. takimi jak:

Wzrost wynagrodzenia
1) najniższe uposażenie urzędnika KAS nie może być niższe niż 2,5 krotność minimalnego wynagrodzenia
2) urzędnikowi KAS przysługuje dodatek za wysługę lat: 2% wysokości uposażenia po 2 latach pracy, a który następnie będzie wzrastał o 1% uposażenia za każdy następny pełny rok pracy, aż do wysokości 30% uposażenia po upływie okresu 30 lat zatrudnienia. Równolegle nastąpi także zmiana w tym zakresie w ustawie o Służbie Celno – Skarbowej, którą przedstawimy niebawem dla funkcjonariuszy, a także pracownikowi KAS będą przysługiwały świadczenia motywacyjne 1500 zł po 25 latach i 2500zł po 28,5 latach pracy z równoległą zmianą w ustawie o Służbie Celno-Skarbowej ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę i zaliczenie także lat pracy przy świadczeniach motywacyjnych dotyczących funkcjonariuszy SCS
3) awans urzędnika KAS na wyższe stanowisko służbowe nie może nastąpić później niż po przepracowaniu w KAS 3 lat
4) urzędnikowi KAS przysługują płatne nadgodziny oraz dzień wolny w zamian za pracę w sobotę czy święto, niezależnie od liczby godzin pracy w sobotę, niedzielę czy święto
5) urzędnik KAS otrzymuje nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie innych urzędników KAS
6) urzędnikowi KAS przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza ustalony zakres obowiązków służbowych
7) urzędnikowi KAS przysługują dodatki m. in.: orzecznicze oraz dochodzeniowo – śledcze(analogicznie w ustawie o SCS)

Dodatkowe nagrody wynikowe
8) urzędnikowi KAS przysługują pozafinansowe nagrody wynikowe, m.in. : 10 dniowy urlop, mianowanie na wyższe stanowisko, nagrody pieniężne lub rzeczowe

Dodatkowe urlopy
9) urzędnikowi KAS przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w każdym roku kalendarzowym (w wymiarze 5 dni, po co najmniej 15 latach; który następnie rośnie co rok o 1 dzień, aż do 12 dni łącznie)
10) urzędnikowi KAS przysługuje płatny 30 dniowy urlop zdrowotny (po upływie 15 lat pracy, raz na 3 lata płatny urlop zdrowotny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową na okres ustalony w tym skierowaniu)

Pozostałe uprawnienia
11) urzędnik KAS sprawujący kontrolę celną lub podatkową ma prawo do wcześniejszej emerytury – praca w szczególnym charakterze, przy czym zalicza się lata pracy w US i UKS i administracji celnej
12) urzędnikowi KAS i członkom jego najbliższej rodziny przysługuje raz w roku bezpłatny przejazd środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego do jednej z obranych przez niego miejscowości w kraju i z powrotem lub zryczałtowany równoważnik pieniężny za niewykorzystany przejazd
13) urzędnikowi KAS przysługuje zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną
14) ustanawia się wykaz chorób zawodowych i stopnie inwalidztwa w związku z pracą urzędnika KAS.

Wprowadzenie statusu URZĘDNIKA KAS zależy głównie od Nas samych, wszystko w naszych rękach. To Ty i ja, możemy zmienić los pracownika KAS, nie czekając aż ktoś zrobi to za Nas.

Każdy pracownik proszony jest o zebranie minimum 10 podpisów. To załatwia sprawę.
Pół miliona podpisów wniesionych do Sejmu zrobi wrażenie na każdym, a wierzymy, że może to być milion i więcej. Musimy tylko zrozumieć ideę i siłę projektu obywatelskiego.

Powstał w tej sprawie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który rozpoczął zbieranie podpisów pod projektem. Nasz Związek tą ścieżką wprowadził już emerytury dla funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej. Dopiero ten środek okazał się skuteczny po ponad ćwierć wieku bezskutecznych walk naszych poprzedników.

Znamy więc obywatelską ścieżkę legislacyjną i gwarantujemy sukces, jeśli uda się wprowadzić projekt do Sejmu, co zależy tylko i wyłącznie od Nas samych.

Jednocześnie informujemy, że równolegle wdrożymy drugi projekt obywatelski dot. wprowadzenia ustawy o Służbie Celno – Skarbowej. W tej sprawie zwracamy się do pracowników KAS o wsparcie.

Aby osiągnąć cel i wprowadzić status urzędnika KAS, każdy pracownik US, IAS i UCS i funkcjonariusz UCS (prosimy Was o pomoc):- podpisuje i zbiera jak najwięcej podpisów wśród swoich bliskich, znajomych, obywateli RP pod projektem ustawy o zmianie ustawy o KAS, co najmniej 10, ale najlepiej dużo więcej – wykaz do zbierania podpisów w załączeniu.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym projektem i konstruktywne uwagi do projektu oraz przesyłanie podpisów na adres Komitetu (48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50) lub dostarczanie do osób funkcyjnych z ZZ Celnicy PL w Waszych Izbach
– wykaz kontaktów: https://celnicy.pl/threads/dane-kontaktowe-prezydium-zarzadu-glownego-oraz-zarzadow-izbowych.14589/

Z Poważaniem:
Przewodniczący ZZ Celnicy PL
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Sławomir Siwy

EDYCJA - publikacja projektu wysłanego do Marszałka Sejmu.
 

Attachments

 • celnicy10-23-projekt obywatelski KAS.doc
  96,5 KB · Wyświetleń: 142
 • Komitet KAS wykaz.doc
  79 KB · Wyświetleń: 143
 • Urzędnik KAS uzasadnienie.doc
  54,5 KB · Wyświetleń: 123
 • INFORMACJA RODO Komitet KAS.docx
  15,2 KB · Wyświetleń: 90
 • Projekt urzędnik KAS.doc
  201,5 KB · Wyświetleń: 130
Ostatnia edycja:
Back
Do góry