Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zamieszczony projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022 wraz z załącznikami, uzasadnieniem i OSR. Proszę o nadesłanie ewentualnych opinii do dnia 10 maja.
 

Komentarze

Do góry