Prezydent podpisał nowelizację ustawy zaopatrzeniowej dla służb mundurowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej - poinformowała w środę prezydencka kancelaria.
 
W podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy nie widzę poprawki art.5 regulującej waloryzację emerytur i rent inwalidzkich tj. podwyższenia podstawy wymiaru tych świadczeń wskaźnikami wszystkich kolejnych waloryzacji przypadających w okresie między zwolnieniem ze służby funkcjonariusza a ustaleniem prawa do emerytury lub renty. Czy wiadomo dlaczego zapis nie został zamieszczony w podpisanej ustawie?
 
patrz ustawa z 12 maja 2022 r.:

Art. 2. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333, 2448 i 2490)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej,
Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie lub
wynagrodzenie należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych
przez funkcjonariusza, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 i art. 33b. Przepisy art. 18f ust. 2–
3 i 5 stosuje się odpowiednio.”;
 
Czyli było gówno jest nasrane...stary funkcjonariusz, który ma 60 lat na karku, wydymany bez zdejmowania spodni...
Wszystko niestety zależy od roku urodzenia. W moim przypadku ta ustawa jest bardzo korzystna. Ale mam dwa atuty- rok urodzenia i byłem w wojsku. Wszystko zależy od tych dwóch czynników.... roku urodzenia nie wybierałem tak jak inni nie mieli na to wpływu a co do wojska to wielu kombinowało aby tam nie być więc cóż.... To nie do Ciebie Kolego lecz taka ogólną refleksja.... poza tym jest prawo wyboru czy emerytura tylko z ZER czy ZER plus ZUS. Każdy musi sam wybrać.... Pozdrawiam WSZYSTKICH.
 
Ostatnia edycja:
Mam taką sytuację: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w mojej sprawie 11.05.2022 r. wyrok o zmianie emerytury z uwzględnieniem waloryzacji za lata 2017-2019; ZER wystąpił o uzasadnienie wyroku i póki co jest w doręczeniu. Co dalej? Muszę czekać czy nie złożą apelacji? Przecież od 10 czerwca br. weszła w życie zmiana ustawy regulująca tą sprawę. Czy muszę sama wystąpić do ZER o zmianę emerytury czy zrobią to z urzędu?
 
W moim przypadku - wyrok z lutego 2022r. po uprawomocnieniu wyroku ZER dostał wyrok do wykonania. Nie musiałam nic robić , zwrócono mi koszty postępowania oraz zmieniono mi decyzję emerytalną uwzględniając zaległe waloryzacje. Wypłacono mi przy czerwcowej wypłacie emeryturę po nowemu oraz wyrównanie.
 
czyli w Twoim przypadku ZER nie występował o uzasadnienie wyroku? O jakich kosztach postępowania piszesz? To po 4 miesiącach od ogłoszenia wyroku zakończyła się dla Ciebie sprawa?
 
Mam taką sytuację: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w mojej sprawie 11.05.2022 r. wyrok o zmianie emerytury z uwzględnieniem waloryzacji za lata 2017-2019; ZER wystąpił o uzasadnienie wyroku i póki co jest w doręczeniu. Co dalej? Muszę czekać czy nie złożą apelacji? Przecież od 10 czerwca br. weszła w życie zmiana ustawy regulująca tą sprawę. Czy muszę sama wystąpić do ZER o zmianę emerytury czy zrobią to z urzędu?
Z tego co wiem ZER czeka na wytyczne z "góry" co mają robić.
 
Mam taką sytuację: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w mojej sprawie 11.05.2022 r. wyrok o zmianie emerytury z uwzględnieniem waloryzacji za lata 2017-2019; ZER wystąpił o uzasadnienie wyroku i póki co jest w doręczeniu. Co dalej? Muszę czekać czy nie złożą apelacji? Przecież od 10 czerwca br. weszła w życie zmiana ustawy regulująca tą sprawę. Czy muszę sama wystąpić do ZER o zmianę emerytury czy zrobią to z urzędu?
Pisz wniosek do ZER powołując się na nowelizację ustawy zaopatrzeniowej. Jeśli odmówią to i tak wygrasz sprawę w SA i będą musieli wypłacić zaległe waloryzacje i tyle w temacie.
 
Do góry