Prawomocne wyroki WSA dla osób, którym przedstawiono propozycję służby, ale obniżono uposażenie lub stopień

Publikujemy prawomocne wyroki WSA dla osób, którym przedstawiono propozycję służby, ale obniżono uposażenie lub stopień.
Do wykorzystania także w sprawie osób bez propozycji i osób ucywilnionych w świetle zasady równości wobec prawa. Wszyscy bowiem mieliśmy status funkcjonariuszy celno-skarbowych i rażącym naruszeniem tej zasady jest to, że jednych potraktowano w taki sposób, że mają prawo do sądu i mogą dochodzić skutecznie naruszonych praw, a inni funkcjonariusze nie mogą rzekomo kwestionować obniżenia uposażeń, samego ucywilnienia czy braku propozycji w ogóle
Pokaż załącznik: WYROK WSA prawomocny - OBNIŻENIE FSCS stopnia i mnożnika.docx
Pokaż załącznik: prawomocny wyrok WSA w Opolu - sygn. akt II SA.Op 451.17- obniżenie stopnia i wynagrodzenia.docx
 

Komentarze

Do góry