• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
    Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

    Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
    Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
    Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
    Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

PPK- ogólne założenia

1. PPK nie jest systemem emerytalnym! Jest to system długoterminowego oszczędzania.

2. PPK jest obowiązkowy dla pracodawcy, ale nie dla pracownika.

3. Pracownik w wieku do 55 lat (wiek pracownika jest ustalany na dzień zawiązania umowy o pracę) jest uczestnikiem PPK z ustawy. Jeśli nie będzie chciał w nim uczestniczyć, musi złożyć stosowne oświadczenie. Dotyczy to pracowników, którzy są związani umową z pracodawcą od 3 ms-cy. Aby zrezygnować z PPK należy złożyć stosowny wniosek po 1 stycznia 2021 r, ale do momentu, gdy pracodawca wejdzie do systemu.

4. Osoby w wieku 55- 70 lat , aby przystąpić do PPK muszą złożyć wniosek, ale nie wcześniej, niż pracodawca do systemu przystąpi .

5. Do PPK można zapisać się raz na 4 lata. Pracodawca ma obowiązek przypomnieć pracownikowi, że może się zapisać do PPK. Jeśli nie zostanie przez pracownika złożone stosowne oświadczenie, to „z urzędu” przystępuje on do PPK.

6. Podstawa do naliczenia wpłat do PPK: 2% wynagrodzenia lub min 0,5 % (na wniosek pracownika), gdy jego wynagrodzenie nie przekracza 120% płacy minimalnej (jeśli pracownik w danym roku przekroczy te 120%, wtedy z automatu pracodawca potrąci mu 2%).
Prawo do złożenia dyspozycji obniżenia wpłaty podstawowej nie przysługuje przez zapisaniem się do PPK)
Pracodawca wpłaca do PPK 1,5 % wynagrodzenia pracownika (jest to wpłata obowiązkowa) (do 2,5 % dodatkowo, jeśli pracodawca ma takie życzenie- taka wpłata musi być uregulowana z ZZ, zapisana np. w Regulaminie płac, nagród….). Od tej kwoty pobierany jest tylko podatek dochodowy.

9. Dodatkowo pracownik niejako „z urzędu”, z funduszu pracy, otrzymuje opłatę powitalną w kwocie 250 zł, oraz wpłatę roczną 240 zł na swoje konto.

7. Umowę o zarządzanie środkami z PPK zawiera pracodawca, jednak po uzgodnieniu ze stroną społeczną- nie jest ona jednak stroną w umowach.

8. Zwrot środków:

- na wniosek pracownika w każdej chwili, po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych (19%) , dopłat rocznych i opłaty powitalnych, 30 % środków od pracodawcy (zasilą one konto ZUS pracownika);

- w szczególnych sytuacjach życiowych – chorób określonych w ustawie, a które dotyczą pracownika, współmałżonka, dziecka (bez względu na jego wiek) – do 25 % środków;

- jako wkład własny kredytu hipotecznego przed ukończeniem 45 roku życia.

- W przypadku osiągnięcia 60 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni) , można wypłacić jednorazowo do 25 % środków pieniężnych;

Pozostałe 75 % jest rozłożone na max 120 rat głównych wypłacanych miesięcznie.

9. Dziedziczenie- 50 % dla małżonka, 50 % dla wskazanych osób, jeśli takich nie ma, podział wg zasad przyjętych ogólnie dot. dziedziczenia.

10. Wybór instytucji zarządzającej – konsultacje z ZZ muszą być sformalizowane, bez nich pracodawca nie może wybrać tej instytucji. Jeśli nie będzie porozumienia ze stroną społeczną , to wtedy dopiero pracodawca wybiera samodzielnie. Termin max do 26 lutego 2021 r.

Terminy:

01.01.2021 r. – możliwość zawarcia umowy o zarządzanie

26.02.2021 r. – ostateczne uzgodnienia dot zawarcia umowy

26 marca 2021 r. – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK:

10.04.2021 r. – najpóźniej do tej daty jednostki sektora finansów publicznych muszą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z instytucją zarządzającą.
 
Back
Do góry