Pomoc dla Andrzeja N. z IAS Katowice

Koleżanki i Koledzy! Szanowni Państwo!

Informujemy, że nasz kolega Andrzej Nowak pełniący służbę w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach został hospitalizowany w związku ze schorzeniem prawej stopy. W szpitalu wykonano zabieg rewizji stopy, lecz po przeanalizowaniu schorzenia Andrzeja skierowano do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Tutaj wykonano kolejne dwa zabiegi rewizji stopy, a następnie demarkacji stopy, które jednak nie dały oczekiwanego rezultatu. Ze względu na stale pogarszający się stan zdrowia, w sytuacji zagrożenia życia w dniu 12.01.2021 r. podjęto decyzję o amputacji całej kończyny prawej powyżej stawu kolanowego.

Po sześciotygodniowej rehabilitacji Andrzej opuścił szpital 02.03.2021r. Proces rehabilitacji w systemie szpitalnym i domowym trwa nadal, co finalnie ma umożliwić naszemu koledze powrót do pracy oraz funkcjonowania w społeczności. Żeby to jednak osiągnąć konieczny jest zakup zaawansowanej technicznie protezy, której koszt wynosi ok. 48 – 55 tysięcy zł. Leży to poza finansowymi możliwościami naszego kolegi.

Zwracamy się zatem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc Andrzejowi, w tej tak trudnej dla niego sytuacji.

Pomóżmy Jemu i jego rodzinie powrócić do normalności.

Pamiętajmy, że pojedyncze nawet niewielkie akty dobroci zebrane razem tworzą wielkie dobro, dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą i apelem o wsparcie finansowe akcji zakupu protezy przez wpłaty na konto FUNDACJI ŚW. MATEUSZA
nr 85 1750 0012 0000 0000 2328 8467 z dopiskiem na przelewie – „Pomóżmy Andrzejowi N.”


Pozdrawiam

Sławomir Siwy
Założyciel Fundacji Św. Mateusza
 
Do góry