Podziękowanie dla Pani Poseł Haliny Szydełko

"Koleżanki i Koledzy, gdy ponad 10 lat temu Związek Zawodowy Celnicy PL rozpoczynał działania na rzecz zrównania statusu funkcjonariuszy celnych w zakresie uprawnień emerytalnych z pozostałymi służbami mundurowymi niewielu wierzyło, że jest to cel możliwy do realizacji.
Lata wytrwałych działań Zarządu ZZ Celnicy PL, przy wsparciu całego celniczego środowiska, zaowocowały wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego a następnie przygotowaniem obywatelskiego projektu nowelizującego ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych."

Czytaj więcej w zał komunikacie.

Order "Złotego Merkuriusza" - najwyższe odznaczenie ZZ Celnicy PL - otrzymało dotąd kilkanaście osób spoza służby, których Zarząd Główny wyróżnił za wspieranie Naszego środowiska zawodowego, pomoc i zaangażowanie w walce o różne istotne dla formacji i interesu publicznego sprawy.
Są to m.in.
Pan Poseł Janusz Szewczak, były Poseł, Prezydent Miasta Przemyśl Wojciech Bakun, Wicepremier Jacek Sasin, prof. Paweł Sobczyk, Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. trzech innych Przewodniczących Zarządów Wojewódzkich NSZZ Policjantów, Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy SG Marcin Kolasa, Minister Jarosław Zieliński, Poseł Andrzej Kobylarz, prof. Wiesław Czyżowicz, prof. Witold Modzelewski, Poseł Andrzej Maciejewski, Mecenas Roland Szymczykiewicz i inni.

Wszystkim wyróżnionym bardzo serdecznie dziękujemy.
 

Attachments

 • HSzydelkopodziekowanie.doc
  3,9 MB · Wyświetleń: 627
 • IMG_20191007_154228_ResolutionPlus.jpg
  IMG_20191007_154228_ResolutionPlus.jpg
  323,1 KB · Wyświetleń: 585
 • IMG_20191007_154111_ResolutionPlus.jpg
  IMG_20191007_154111_ResolutionPlus.jpg
  259,4 KB · Wyświetleń: 620
 • IMG_20191007_154413_ResolutionPlus.jpg
  IMG_20191007_154413_ResolutionPlus.jpg
  273 KB · Wyświetleń: 625
Ostatnia edycja:
Back
Do góry