Pismo w sprawie publikacji rozp. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej

PISMO WYSŁANE DNIA 22.11.2019r.

W nawiązaniu do pisma nr ZZ Celnicy PL - 86/19 z dnia 02.10.2019r. zawierającego prośbę o podpisanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w związku z nieuzasadnioną zwłoką urzędników Ministerstwa Finansów w procesie legislacyjnym, Związek Zawodowy Celnicy PL dziękuje za podpisanie rozporządzenia i nadanie legislacji trybu obiegowego.

MSWiA przyjęło analogiczne rozporządzenia dot. podległych służb w jeden miesiąc.

Ministerstwo Finansów „pracowało” nad projektem około pół roku.

Podpis Pan Premier złożył w dniu 31.10.2019r., a Rada Ministrów przyjęła ten akt prawny dnia 06.11.2019r.

Aktualnie funkcjonariusze są świadkami kolejnej nieuzasadnionej zwłoki urzędników Ministerstwa Finansów, z uwagi na brak publikacji rozporządzenia i kierują liczne wnioski do związku o interwencję.

Mając na uwadze powyższe prosimy o pomoc w tej sprawie.
 

Attachments

Komentarze

PISMO WYSŁANE DNIA 22.11.2019r.

W nawiązaniu do pisma nr ZZ Celnicy PL - 86/19 z dnia 02.10.2019r. zawierającego prośbę o podpisanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w związku z nieuzasadnioną zwłoką urzędników Ministerstwa Finansów w procesie legislacyjnym, Związek Zawodowy Celnicy PL dziękuje za podpisanie rozporządzenia i nadanie legislacji trybu obiegowego.

MSWiA przyjęło analogiczne rozporządzenia dot. podległych służb w jeden miesiąc.

Ministerstwo Finansów „pracowało” nad projektem około pół roku.

Podpis Pan Premier złożył w dniu 31.10.2019r., a Rada Ministrów przyjęła ten akt prawny dnia 06.11.2019r.

Aktualnie funkcjonariusze są świadkami kolejnej nieuzasadnionej zwłoki urzędników Ministerstwa Finansów, z uwagi na brak publikacji rozporządzenia i kierują liczne wnioski do związku o interwencję.

Mając na uwadze powyższe prosimy o pomoc w tej sprawie.
Panie Slawku przesyłam podziękowania za przesłanie tego pisma.
 
Do góry