Pismo w sprawie art.15a!!!

Czy możemy liczyć na Szefa KAS w sprawie zniesienia art.15a oraz zniesienia innych nierówności funkcjonariuszy SCS w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji?
Czytaj więcej w zał piśmie:
 

Attachments

Komentarze

Z jednej strony to świetnie, że Pan Przewodniczący upomina się o "naszych". Z drugiej strony wskazuje to jednak, że my sami "wydzielamy się" z ustawy, coraz bardziej jednolicie traktującej funków różnych służb! Nie jestem pewien, czy to jest bezpieczne podejście.
 
Dlaczego w tekście ujednoliconym nie ma tej zmiany? Zauważcie też, że w aktach wykonawczych do ustawy nie ma wymienionego rozporządzenia w sprawie wysokości uposażenia zasadniczego.
Bo zmiana wchodzi w życie 12 września. Poza tym, tekst jednolity jest tekstem jednolitym, po uwzględnieniu zmian może być tekstem ujednoliconym. Tekst jednolity obwieszcza Marszałek Sejmu, tekst ujednolicony opracowuje kancelaria sejmu ( z ISAP ''wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym''). Proszę zwrócić uwagę na różnicę: tekst jednolity a tekst ujednolicony.
Miłej lektury!
 
Do góry