Pismo do Szefa KAS z dnia 27.11.2018r.

Pan Marian Banaś Szef KAS
Zarząd Główny ZZ Celnicy PL oczekuje w trybie pilnym przedstawienia gwarancji wypłaty podwyżek dla funkcjonariuszy i pracowników KAS od 1 stycznia 2019r. oraz gwarancji realizacji pozostałych postulatów, wskazanych w naszym piśmie z 21.09.2018r., z uwagi na brak takich gwarancji w podpisanym porozumieniu z dnia 21.11.2018r. Oczekujemy, gwarancji wypłaty środków wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom KAS w styczniu 2019r. – przelew na konto, tak jak w innych formacjach mundurowych. W Sejmie w dniu 22.11.2018r. podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, nie odpowiedział Pan dwukrotnie na pytania dot. źródła sfinansowania środków na podwyżki, bo w budżecie państwa dla KAS, żadnych środków na podwyżki, poza inflacyjną, nie zapisano. Brak realizacji powyższego spowoduje rozpoczęcie w najbliższym czasie akcji protestacyjnej pod kryptonimem: "STOP UŁATWIENIOM DLA PRZEMYTU, STOP OSZUSTWOM PODATKOWYM. SŁABY KAS, SŁABA SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA TO SŁABOŚĆ PAŃSTWA I SILNA PRZESTĘPCZOŚĆ"€ Początkowo odbędzie się manifestacja pod Sejmem RP i pod KPRM, która formalnie rozpocznie akcję protestacyjną.
...
Czytaj więcej w zał piśmie
Pokaż załącznik: celnicy112-18-do Szefa KAS.pdf
Pokaż załącznik: podwyżki - zasady podziału Solidarność.docx
 

Komentarze

Do góry