Pismo do Szefa KAS w sprawie wykreślenia art.12 ust.2 z ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym

"... mając na uwadze trwający proces legislacyjny, zwracamy się do Pana Ministra i pozostałych przedstawicieli Rządu RP o powrót do dialogu, jaki nawiązany został ze środowiskiem zawodowym na krótki okres w maju 2017 roku, kiedy Parlament przyjmował projekt obywatelski podpisany przez blisko 200 tys. Obywateli RP. Wówczas z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości uzgodniony został kompromis, który w obecnie trwającym procesie legislacyjnym, mamy nadzieję, będzie reaktywowany i będzie skutkował wykreśleniem art.12 ust.2 ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym Policji …, czyli wycofaniem z obiegu prawnego wyżej opisanego wymogu wykonywania tzw. 5 lat zadań policyjnych, jako de facto i co wyżej dowiedziono, rozwiązania niesprawiedliwego, szkodliwego dla interesu publicznego i przynoszącego wszystkim wiele problemów - Sądom, funkcjonariuszom i Ich Rodzinom, Ministerstwu Finansów, Dyrektorom Izb Administracji Skarbowych, ZER MSWiA).

Do wiadomości:
Pani Teresa Czerwińska- Minister Finansów,
Pani Elżbieta Rafalska- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Pan Jacek Sasin – Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów
Pan Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pani Małgorzata Zdrodowska – Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,

Zał. 1 szt.

Z poważaniem
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy
 

Attachments

  • celnicy37-19-do SKAS ustalanie 5 lat.pdf
    331,9 KB · Wyświetleń: 466
Do góry